Rekenkamer: Tal van onzekerheden maken investeren in Feyenoord City onverantwoord

Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het nu niet verantwoord om in te stemmen met een gemeentelijke kapitaalinjectie van 40 miljoen euro in een nieuw stadion van Feyenoord. Te veel essentiële zaken zijn nog onduidelijk.   

Dat is het harde oordeel van de onafhankelijke waakhond van het lokaal bestuur, dat sinds 2019 onderzoek doet naar de financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City.

Momenteel woedt binnen de politiek een heftig debat over de voorgenomen steun van 40 miljoen euro aandelenkapitaal in het stadion. De grote vraag is of de business case van Feyenoord City voldoet aan de eisen die de gemeente in 2017 heeft gesteld. Accountants van Deloitte hebben eerder aangegeven geen oordeel te kunnen vellen over bijvoorbeeld het rendement en het risicoprofiel.

Onzekerheden

Volgens de Rekenkamer is ‘het nemen van een definitief besluit op dit moment niet goed mogelijk’.  ,,De bereidheid van betrokken financiers is niet getoetst en het ontbreekt aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case. Ook zijn er onzekerheden over de bouwkosten en de risico’s voor de gemeente bij de erfpachtconstructie voor de landaanwinning’’, aldus het oordeel van de Rekenkamer Rotterdam, die onder leiding staat van Paul Hofstra.

Vorig jaar was de Rekenkamer in een eerste onderzoek ook al kritisch. Toen ging het over de vraag of er een duidelijk publiek belang gediend is met de investering, dat wil zeggen dat het project alleen met steun van de gemeente tot stand kan komen. Dat was volgens Hofstra niet goed onderbouwd en dat is volgens hem nog steeds het geval.

Begin juli besluit de gemeenteraad over de investering van 40 miljoen. Daarnaast wil de gemeente ook nog de grond onder het beoogde stadion kopen voor 60 miljoen en in erfpacht uitgeven.

AD.nl