Renovatie van De Kuip beter voor het milieu? Vijf prangende vragen

De milieu-effecten van de renovatie van de huidige Kuip plus de ontwikkeling van het gebied eromheen moeten worden onderzocht. Met deze boodschap kwam een onafhankelijke milieucommissie, die op verzoek van de gemeente Rotterdam zijn mening gaf over Feyenoord City. De impact van dit advies in vijf vragen aan mr. Tom Smit, voorzitter van de werkgroep.

De commissie vindt dat de milieu-effecten van een verbouwde Kuip naast de milieu-effecten van een nieuw stadion moeten worden gelegd. Hoe zit dat?
,,Je moet deze twee opties op gelijke voet met elkaar kunnen vergelijken zodat de milieuvoor- en nadelen van beide varianten duidelijk zijn. De bestaande situatie dus, met een gerenoveerde Kuip als middelpunt, en de situatie zoals de plannenmakers die willen, met een nieuw stadion. Beide met een gebiedsontwikkeling eromheen. Zo kan het bevoegd gezag – ofwel het college en de gemeenteraad – een onderbouwde afweging maken bij een besluit over het bestemmingsplan en de vergunningen.”

Waarom zou het college van b en w een milieurapportage laten maken voor de verbouwing van De Kuip? De voorkeur gaat tenslotte uit naar een nieuw stadion?
,,Ze zijn dit niet verplicht. En de commissie zegt ook niet dat het één beter is dan het ander. Wij adviseren alleen: doe dit wél. Je moet deze exercitie doen om alle argwaan weg te nemen die er bestaat bij andere partijen, bijvoorbeeld buurtbewoners. Namelijk dat er naar een doel toe wordt geredeneerd. Laat maar zien dat een nieuw stadion wat betreft de milieu-effecten beter is of in elk geval gelijkwaardig. Dat moet je onderzoeken.”

En als blijkt dat een gerenoveerde Kuip beter is voor het milieu? Wat dan?
,,Dan zal de gemeenteraad zich opnieuw moeten beraden. En de vraag beantwoorden: is renovatie van De Kuip voor ons nu een reële optie? Of: wat moet er gebeuren om de milieu-effecten van een nieuw stadion te matigen? Want dit heeft enorme consequenties voor Rotterdam-Zuid, en iedereen die daar werkt en woont. Voor heel Rotterdam. Daarom hebben we ons advies ook heel zorgvuldig geformuleerd.”

Wanneer moet dat milieu-onderzoek naar renovatie precies klaar zijn? Want op een gegeven moment is het proces onomkeerbaar.
,,Onomkeerbaar is dit proces pas als de gemeente het bestemmingsplan vaststelt en de vergunningen verleent. Het is aan de gemeente om te bepalen of er dan voldoende informatie op tafel ligt. Wat we nu hebben gestuurd is een soort tussenadvies, op verzoek van de stad. Ook over de definitieve milieurapportage zullen we te zijner tijd ons licht laten schijnen. Mét de vraag wat er met het advies van deze week is gedaan.”

Kan het college van b en w dit advies naast zich neerleggen?
,,Het is en blijft een advies. Dat hoeft het stadsbestuur niet op te volgen. Maar er is altijd één orgaan dat hier nog naar kan kijken, en dat is de Raad van State. Als mensen beroep aantekenen tegen een besluit van de stad, dan kan deze instantie er nog een stokje voor steken. En zeggen: hé gemeente Rotterdam, waarom hebben jullie dat advies van de milieucommissie niet opgevolgd?”

AD.nl (Premium artikel)