‘Risico’s aan plannen voor Feyenoord City op Zuid’

De plannen voor Feyenoord City zijn op een aantal punten te optimistisch. Dat stelt het gespecialiseerde bedrijf Rotterdam Brink Management/Advies, dat de opzet voor deze mega-ontwikkeling op Zuid tegen het licht hield. De bouw van een nieuw Feyenoord-stadion à 365 miljoen euro is het meest opvallende onderdeel.

Zo wordt ervan uitgegaan dat de horeca-opbrengst in het nieuwe stadion met ‘100 procent stijgt’ ten opzichte van de huidige Kuip, wat volgens het bureau een risicovolle conclusie is. ,,Dat vraagt van de gemiddelde stadionbezoeker een verdubbeling van het bestedingspatroon”, zo wordt in het rapport gesteld. ,,Of het publiek daadwerkelijk meer wil en kan besteden, moet nog maar blijken.”

Ook bij de begrote omzetstijging door verhuur van businessunits en – seats worden vraagtekens gezet, net als bij de verwachte stijging van de inkomsten door ‘feesten en partijen’. Bij dat laatste wordt in plaats van een toename van 100 procent – zoals Feyenoord City stelt – de helft veiliger geacht.

‘Riscovol’
Ook de verwachting van Feyenoord City dat 350.000 mensen een rondleiding of tour door het stadion zullen boeken, wordt ‘risicovol’ genoemd. ,,De attractie vormt een substantiële bijdrage aan de businesscase, terwijl bij ons geen verdere onderbouwing bekend is”, stelt Brink Management/Advies.

Tenslotte schat Feyenoord het onderhoudsbudget met 2 miljoen euro per jaar te laag in, vinden de deskundigen. Door te weinig budget te reserveren voor onderhoud, kan dit aan het einde van de rit ten koste gaan van de vergoeding die aan de club Feyenoord wordt betaald. ,,Daarmee bestaat het risico dat er vroegtijdig geld naar Feyenoord vloeit, terwijl er mogelijk later onvoldoende middelen zijn om het onderhoud te kunnen bekostigen.”

Lager resultaat
Met deze risico’s kan er een tegenvaller van 6,2 miljoen euro per jaar onstaan, voorspelt het bureau. Daardoor zou er minder overblijven voor de aandeelhouders. De gemeente is gevraagd voor 40 miljoen euro aandelen te kopen in het stadion en 60 miljoen euro in bouwgrond te steken, en die vervolgens in erfpacht uitgeven. ,,Rotterdam dient met dit lagere resultaat rekening te houden voor haar investeringsbeslissing.”

De gemeenteraad besluit in april over deelname aan de financiering van het nieuwe stadion. Half 2018 neemt Feyenoord City een definitief besluit. In 2019 moet dan de bouw van de voetbaltempel aan de Nieuwe Maas starten, om in seizoen 2022/23 in gebruik te worden genomen. Feyenoord City heeft al aangegeven nog extra informatie aan te leveren.

AD.nl