Tegenvaller voor Feyenoord: bijgesteld plan voorziet in flink minder omzet uit nieuw stadion

Het nieuwe stadion van voetbalclub Feyenoord gaat beduiden minder omzet genereren dan oorspronkelijk werd aangenomen. Minder inkomsten uit horeca en toerisme leiden tot een 11% lagere omzetprognose.

Dit blijkt uit het bijgestelde ondernemingsplan dat donderdag is gepubliceerd. In deze ‘business case 2.0’ komt de omzet in het seizoen 2024-2025 uit op €105,3 mln tegen eerder €118,4 mln. De bijstelling volgt uit een analyse van het oorspronkelijke ondernemingsplan door het onderzoeksbureau ISG.

Lagere inkomsten, hogere uitkering
Het nieuwe stadion, onderdeel van het ontwikkelplan Feyenoord City, is bedoeld om de voetbalclub Feyenoord een nieuwe impuls te geven en om Rotterdam Zuid verder te ontwikkelen. Het gaat om een van de grootste vastgoedprojecten van Nederland. Naast het nieuwe voetbalstadion bestaat uit de herontwikkeling van De Kuip en de komst van sportfaciliteiten, winkels en horeca in het probleemgebied Zuid, totale kosten circa €1,5 mrd.

Maar om het totale plan mogelijk te maken, moet eerst het stadion zelf financieel uit kunnen. De lagere omzet maakt dat moeilijker, zeker omdat voetbalclub Feyenoord de toezegging heeft gekregen dat het jaarlijks minstens €25 mln aan inkomsten uit het stadion krijgt, tegen een eerdere ondergrens van €17,5 mln. Het rapport maakt niet duidelijk hoe die hogere afdracht betaald kan worden bij lagere inkomsten.

Die garantie van €25 mln was een harde eis van directeur Jan de Jong van Feyenoord om mee te doen aan het stadionplan. Hij zette daarmee grote druk op de plannen, omdat extra geld voor Feyenoord ten koste gaat van de geldschieters van het stadion.

De oplossing werd gevonden in het aantrekken van meer eigen vermogen en minder bankleningen. Dat zou tot lagere kosten leiden, maar hoe dat in cijfers uitwerkt blijft nog onduidelijk

‘Lagere kosten’
De woordvoerder van Feyenoord City zegt in een reactie dat ‘de opbrengsten weliswaar lager zijn, maar de kosten ook’. En verder: ‘Het resultaat is voldoende om de €25 mln aan Feyenoord te betalen en te voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen’. In totaal is er €444,8 mln nodig voor de bouw van het stadion en de bijkomende kosten.

Ongeveer de helft daarvan moet uit bankleningen komen. Het aandelenkapitaal moet voor het grootste gedeelte opgebracht worden door investeerders en institutionele beleggers. Daarnaast stopt de gemeente er geld in.

Uit het nieuwe plan blijkt wel dat er rekening mee wordt gehouden dat er minder dividend hoeft te worden uitgekeerd aan houders van cumprefs, een van de financieringsinstrumenten. Het is de bedoeling dat sommige investeerders niet in geld maar in bijvoorbeeld belevingsrechten krijgen uitgekeerd.

Horeca overschat
Projectleider Richard Cheesman van ISG zei vorig jaar oktober dat in het eerste plan de inkomsten uit horeca en toerisme te hoog waren ingeschat. Daarentegen was de opbrengstenraming uit zakelijke stoelen te laag.

In het nieuwe plan komen de opbrengsten uit horeca €13,9 mln lager uit, op €26,5 mln. De grootste daling zit in het uitbesteden van de horecafaciliteiten op dagen dat er niet wordt gevoetbald.

Voor uitbesteding is gekozen omdat Stadion Feijenoord het bij nader inzien niet als zijn kernopdracht ziet aan ‘restaurantconceptontwikkeling’ te doen. Volgens de stadionorganisatie zijn er partijen in de markt ‘die zelfstandig een grotere aantrekkingskracht creëren met hun concepten’.

Twijfels over toerisme
ISG had vorig jaar verder twijfels over de bestedingen van toeristen die buiten de wedstrijden een bezoek willen brengen aan het stadion. Die inkomsten, eerder geraamd op €2,1 mln, zijn in de bijstelling op nul gezet.

De grootste stijger zijn de inkomsten uit zakelijke stoelen en skyboxen; die gaan met €4,8 mln omhoog naar €37,5 mln.

FD.nl