De tijd dringt voor Feyenoord City, maar er zijn nog veel vragen

Rotterdamse raadsleden kregen woensdagmorgen de mogelijkheid om hun vragen over Feyenoord City te stellen aan de wethouders Visser, Langenberg en Schneider, maar het is onduidelijk of ze snel antwoord krijgen.

Het complete plan voor Feyenoord City kost in totaal anderhalf miljard euro. Daarvoor moet het nieuwe stadion met 63.000 stoelen neergezet worden, ook komen er op ‘de strip’ woningen, parkeergarages, winkels en hotels.

De gemeente zou 135 miljoen euro moeten bijdragen. Daarvan gaat een deel (40 miljoen) naar aandelen van het stadion, de bouwgrond (60 miljoen) en de infrastructuur (35 miljoen).

“Er is wel behoorlijk wat twijfel en scepsis bij de meeste fracties”, zegt verslaggever Bram Wesdorp die de raadscommissie bijwoont. “De raadsleden hebben veel informatie gekregen, maar klopt al die informatie wel? Is het niet te optimistisch doorberekend?”

Over de cijfers zijn de raadsleden bijzonder sceptisch. Het aanleggen van nieuwe wegen naar het stadion, met op- en afritten bij de snelweg, kost al snel meer dan 35 miljoen euro.

Worst-case scenario
Daarnaast hebben de raadsleden ook problemen met de scenario’s die op papier zijn gezet. “Het plan is geschreven door Feyenoord City en zij gaan uit van de meest positieve scenario’s”, legt Wesdorp uit. “Stel dat het de komende tijd Feyenoord minder goed gaat dan nu, wat gebeurt er dan? Dat is niet doorberekend.”

De raadsleden vragen daarom om een worst-case scenario. Raadsleden zijn bang dat de gemeente uiteindelijk de rekening voorgeschoteld krijgt als er iets misgaat.

De SP heeft gevraagd om in de plannen ook een goede doorberekening te maken van de renovatie van De Kuip. De renovatie komt in de huidige stukken nauwelijks voor. “De andere partijen zien eigenlijk wel in dat een nieuw stadion noodzakelijk is”, gaat Wesdorp verder. “Maar ze willen zich veel verder indekken voor eventuele tekorten als het misgaat.”

Tijdsdruk
Een ander probleem is de tijdsdruk. Het stadion moet in 2021 klaar zijn, volgens de plannen. Maar als dat tijdschema gehaald moet worden, moet de bouw zo snel mogelijk beginnen en moet op 6 april toestemming komen van de gemeenteraad.

“De meeste raadsleden zeggen dat dat eigenlijk niet kan”, zegt Wesdorp. “Ze vinden dat ze teveel informatie missen.”

Omdat er zoveel vragen zijn hebben sommige raadsleden voorgesteld om de beantwoording door de wethouder door te schuiven naar de volgende commissievergadering, volgende maand. “Maar de wethouders kunnen niet garanderen dat ze dan alle antwoorden hebben. En dan zie je: de tijd begint te dringen.”

Rijnmond.nl