Trekt Rotterdam de portemonnee voor Feyenoord City?

Als het doorgaat is het de grootste gebiedsontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam: Feyenoord City. Maar voor het zover is, moet de gemeenteraad van Rotterdam nog wel akkoord gaan met een investering van 135 miljoen euro. Op 11 mei valt de beslissing over een stadionproject dat over veel meer gaat dan een nieuw stadion voor Feyenoord.

“Het wordt de eerste sportstad in Noord-Europa. Het concept bestaat al in Amerika, Australië en Azië. Maar in Noord-Europa kennen we het nog niet. Feyenoord City is meer dan een stadion alleen. Het is een injectie voor Rotterdam- Zuid”, zegt architect David Gianotten, een van de geestelijk vaders.

1,4 miljard
Woningen, een hotel, winkels, horeca, een betere aansluiting met de rest van de stad, herbestemming voor de Kuip en een fonkelnieuw stadion in de Maas. De plannen van Feyenoord City liegen er niet om. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer 1,4 miljard euro, dat wordt verdeeld over drie fases.

De plannenmakers is er alles aan gelegen om na meer dan tien jaar discussiëren en diverse gesneuvelde plannen nu echt te komen tot een nieuw stadion voor Feyenoord. Om het project in goede banen te leiden is de projectgroep Feyenoord City in het leven geroepen, met daarin voetbalclub Feyenoord N.V. en de eigenaar van de huidige Kuip, Stadion Feijenoord N.V. Stapels rapporten en papier heeft de projectgroep inmiddels naar buiten gebracht om de plannen toe te lichten. Projectleider Frank Keizer: “Het is heel goed voorbereid, samen met de gemeente.”

De gemeente Rotterdam moet nu instemmen met een investering van 135 miljoen. 40 miljoen in aandelen in het nieuwe stadion, 35 miljoen in infrastructuur en 60 miljoen voor de aankoop van grond. Die grond wordt daarna in erfpacht uitgegeven aan Feyenoord City. Al in een vroegtijdig stadium is het gemeentebestuur van Rotterdam betrokken bij de plannen. Het college is inmiddels om en ziet in de plannen een goede kans voor Rotterdam-Zuid, waar veel armoede is. Wethouder Adriaan Visser van Financiën en Sport: “Wat we willen is dat de mensen die hier komen werken, ook uit de buurt komen. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt.”

De beslissing zou eigenlijk eind april al vallen, maar verschillende partijen gaven aan langer de tijd nodig te hebben. Er waren nog veel vragen over bijvoorbeeld de wijze waarop toeschouwers naar het nieuwe stadion komen, dat plaats biedt aan 63.000 supporters. Feyenoord City wil dat minder mensen straks met de auto naar het stadion komen. Dat moet gebeuren door meer supportersbussen, trams en watertaxi’s in te zetten en door supporters te bewegen om op de fiets te komen. Hierdoor moet het autoverkeer rondom het stadion met 70 procent afnemen.

Maar omwonenden vragen zich af of supporters wel uit de auto te jagen zijn. De verkeerssituatie bij de Kuip is nu al chaotisch tijdens wedstrijden, terwijl er in het huidige stadion 15.000 mensen minder kunnen. “De situatie is nu zo dat het een uur voor de wedstrijd tot een uur of langer na de wedstrijd erg moeilijk is om een wijk in of uit te komen”, zegt Marco van den Berg van bewonersvereniging Veranda.

Supporters tegen

Alhoewel veel supporters liever een renovatie zien van de huidige Kuip is dat plan in de prullenbak verdwenen. Of zoals D66-raadslid Jos Verveen het zegt: “We moeten stemmen over het plan dat ons is voorgelegd. En dat is niet renovatie, maar een heel nieuw stadion.” De supportersvereniging van Feyenoord heeft vorige week laten weten niet in te stemmen met de plannen. Niet omdat er geen renovatie komt van de Kuip, maar omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn.

Eerdere Feyenoordplannen tegengehouden
In 2013 stemde de raad op het allerlaatste moment tegen de plannen voor een nieuw stadion. Te veel financiële onduidelijkheden en te weinig maatschappelijke impact, luidde toen de kritiek. Pikant was dat juist coalitie-partij D66 de stekker uit de plannen trok. Hoewel er nu een bredere steun lijkt te zijn is ook dit keer de uitkomst nog niet honderd procent zeker. CDA heeft als enige partij ronduit gezegd voor de plannen te zijn.

Maar coalitiegenoten Leefbaar Rotterdam en D66 hebben moeite met sommige aannames in de plannen. Leefbaar Rotterdam vooral als het over mobiliteit gaat, D66 wil genoeg garanties dat het geen financiële sof wordt. “Je doet het voor de stad, daarom kijken we kritisch naar de plannen om te kijken hoe realistisch het is”, zegt Jos Verveen.

De tweede partij van Rotterdam, de PvdA is positiever. Fractievoorzitter Leo Bruijn: “Ik kijk naar de plannen met een Rotterdams hart en voor de stad Rotterdam is de gebiedsontwikkeling positief.”

Eerste wedstrijd in nieuwe Kuip

Als de gemeenteraad over een week instemt met het collegevoorstel betekent het nog geen definitief groen licht. Daarvoor moet Feyenoord City eerst aan alle voorwaarden voldoen. Wel kunnen de initiatiefnemers verder met het vinden van projectontwikkelaars en het definitieve ontwerp van het nieuwe stadion.

Eind 2018 moet aan alle financiële voorwaarden voldaan zijn. Als de bouw volgens plan verloopt, kan de eerste wedstrijd in de nieuwe Kuip over zes jaar, in het seizoen 2022-2023, worden gespeeld.

NOS.nl