Veranda-bewoners: zorgen om de komst van Feyenoord City

Een deel van de bewoners van de wijk Veranda in Rotterdam-Zuid heeft moeite met de komst van Feyenoord City. Uit een begin dit jaar gehouden enquête blijkt dat de helft van de deelnemers aan deze peiling negatief staat tegenover deze mega-ontwikkeling op de Linker Maasoever. Daarentegen ziet 30 procent de plannen juist wél zitten.

,,Wat opvalt is dat de bewoners zeer kritisch zijn op de communicatie van de betrokken partijen – Feijenoord en de gemeente Rotterdam – richting Verandabewoners. Meer dan 75 procent vindt deze onvoldoende’’, aldus de opstellers van het onderzoek, dat onder de hoede van de Stadionpark Werkgroep Veranda SWV werd gehouden.

Veel bewoners maken zich zorgen over ‘overlast en drukte’ door de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion, dat naast de wijk op de zogenoemde ‘Gamma-locatie’ moet verrijzen. Verder hebben ze twijfels over de veiligheid in de wijk, geluidsoverlast, het verdwijnen van het uitzicht en waardedalingen van de woningen. Parkeerdruk, vervuiling en gebrekkig openbaar vervoer worden eveneens genoemd.

Supermarkt
De enquête werd door 167 wijkbewoners volledig ingevuld. Op een totaal van 1411 wijkbewoners is dat ruim 11,8 procent. Ze maakten tevens duidelijk dat ze graag een supermarkt willen, een pinautomaat en meer groen. Ook zien ze bij voorkeur wat minder ‘massale horeca’, maar liever ‘horeca waar de bewoners iets aan hebben’.

Een woordvoerder van Feyenoord City laat weten blij te zijn met de enquête. ,,Goed dat de bewoners dat gedaan hebben’’, meldt hij. ,,We kunnen dit onderzoek prima gebruiken als input voor het bewonerspanel.’’

AD.nl