‘Verkeersplan voor Feyenoord City ligt er nog niet, maar is wél in aantocht’

Het mobiliteitscontract voor Feyenoord City ligt er nog niet, maar is wél in aantocht. Dat meldt wethouder Pex Langenberg (D66, verkeer en vervoer) aan de gemeenteraad van Rotterdam.

In de overeenkomst komt te staan hoe Feyenoord het drukke verkeer rond voetbalwedstrijden denkt te gaan afhandelen. De stad was toegezegd dat hierover vóór 1 januari al concrete afspraken zouden zijn gemaakt, maar zover is het nog niet. ,,Binnenkort verwacht ik de raad te kunnen informeren over het mobiliteitscontract dat ik met Feyenoord zal sluiten’’, stelt Langenberg.

Hij wijst erop dat Feyenoord ‘druk aan de slag is met concrete en zichtbare resultaten’. Het gaat onder andere om gedragsverandering bij supporters die met de auto naar het stadion komen en een ‘goed doordachte integrale aanpak’ van het verkeersvraagstuk. Dat is ’n bewuste keuze van Feyenoord, meldt hij, ,,ook al had ik graag reeds meer hiervan buiten teruggezien.’’

Feyenoord heeft verkeerskundig adviesbureau Xtnt in de arm genomen om het pakket maatregelen verder uit te werken en in te voeren. ,,Het bureau baseert haar aanpak op wezenlijke principes uit de gedragspsychologie’’, meldt Langenberg. Zo wordt sinds begin dit seizoen gewerkt met langere openingstijden van de Kuip, om de stroom publiek meer over de dag te verdelen.

Bewoners van de Veranda constateren een ‘lichte verbetering’. ,,Maar we zijn nog steeds bezorgd over het mobiliteitscontract’’, zegt woordvoerder Marco van den Berg van de Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV).

Hij hoopt van harte dat Feyenoord erin slaagt om de overdaad aan blik in de wijk verder terug te dringen. Zeker met het oog op de komst van het nieuwe stadion, dat in 2023 moet openen. ,,We praten over van alles met Xtnt en Feyenoord, maar het is gewoon heel veel werk voor ze. Hoever ze zijn, weten we niet. We hebben tot nu toe nog geen concept gezien.’’

Aandelen
Raadslid Jos Verveen, lijsttrekker van Stadsinitiatief Rotterdam, wil de raadsvergadering van morgen aangrijpen om met een motie te komen. Daarin stelt hij onder meer vast dat Feyenoord zich niet aan de afspraak houdt om al in 2017 met een mobiliteitscontract te komen. ,,Op basis van het nakomen van dit soort afspraken is de gemeenteraad bereid om 40 miljoen euro aan aandelen in het stadion te nemen. Maar er ligt nog niks. Niets staat zwart op wit.’’

Wat hem betreft gaat het feest niet door, en gaat de raad zich opnieuw buigen over een bijdrage aan de toekomstige voetbaltempel van Feyenoord. ,,Er is destijds een amendement aangenomen, op initiatief van de PvdA: voorwaardelijk is voorwaardelijk. Als er niet aan de afspraken wordt voldaan, dan zal de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen. Dat is precies wat er op dit moment aan de hand is.’’

Steun krijgt hij in elk geval van SP-voorman Leo de Kleijn: ,,Het vertrouwen moet worden hersteld. En dan kun je niet vroeg genoeg op de rem gaan staan. Feyenoord vraagt een flinke bijdrage aan ons. Wij hebben daaraan voorwaarden gekoppeld, mét termijnen. Als ze daaraan niet voldoen, dan gaat het hele circus niet door.’’

PvdA’er Leo Bruijn wil zover niet gaan. Wel wil hij Feyenoord aan de afspraken houden. ,,Belangrijk is dat dit eerst moet worden geregeld, voordat we volgende stappen nemen’’, stelt hij. ,,Feyenoord moet zijn huiswerk doen.’’

CDA’er Christine Eskes zegt ‘ niet mee te doen aan het muggenziften over een datum’. ,,Mobiliteit is ongelooflijk belangrijk’’, luidt haar mening. ,,Maar ik vind het wat gekunsteld om zo aan die 1 januari vast te houden. Deze opdracht is zo omvangrijk, dat wat mij betreft zorgvuldigheid boven planning gaat. Dus het moet zo snel mogelijk rond zijn, maar met iets meer tijd komt er automatisch een beter plan.’’

AD.nl