Vrienden van De Kuip doet sterk verbeterd bod op stadion-aandelen Sportclub Feyenoord

Vrienden van De Kuip doet sterk verbeterd bod op stadion-aandelen Sportclub Feyenoord; klaagt directie en RvC van het Stadion aan; overweegt inschakeling Ondernemingskamer;

Vrienden van de Kuip (VvdK) heeft vandaag in een brief aan de leden van de Sportclub Feyenoord uiteengezet dat naar haar mening sprake is van wanbestuur bij de NV Stadion. En dat de daarvoor verantwoordelijke bestuurders nu proberen de precaire situatie van de Kuip te verdoezelen; en middels een splitsing de meerderheid van aandelen in de Kuip in handen te krijgen.
Voorts doet de stichting Vrienden van de Kuip een nieuw en verhoogd voorstel voor overname van de 53% aandelen Stadion Feijenoord N.V. In een brief aan zowel het bestuur als de leden wordt in totaal € 15 miljoen geboden. Met dit voorstel wordt het niet gegarandeerde bod van het Sportclub-bestuur overtroffen. Tevens wil de Stichting door een overname voorkomen dat de aandelen in verkeerde handen vallen. En ervoor zorgen dat de 53% aandelen in de Kuip uiteindelijk terechtkomt waar dat hoort: bij de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord.
Stichting Vrienden van de Kuip en een groep investeerders die zich verbonden voelt aan de club Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. hebben zich gezamenlijk verenigd met als doel het onderzoeken van de beste optie voor de toekomst van Feyenoord en De Kuip. En te voorkomen dat de meerderheid (53%) van de aandelen wordt vervreemd door de huidige bestuurders, tevens commissarissen van de Kuip.

Door een overname van genoemd aandelenpakket van Sportclub Feyenoord kan een belangrijke stap worden gezet in verwezenlijken van deze doelen.

Het nieuwe bod voorziet in een totaalbedrag van € 15 miljoen en 40 jaar gratis zitplaatsrecht voor Sportclub leden. Met dit bod wordt het huidige plan van het bestuur voor een overgang van de aandelen voor € 11 miljoen substantieel overtroffen. Om deze bieding kracht bij te zetten wordt binnenkort door Vrienden van de Kuip een notariële verklaring toegevoegd als bewijs dat het benodigde investeringsbedrag gegarandeerd is. De VvdK vraagt daarvoor twee maanden de tijd.

Het bestuur van de Sportclub stuurt aan op een ‘splitsing’ waarbij de aandelen in de Kuip moeten overgaan naar de onlangs opgerichte BV “De Kromme Zandweg”. De Stichting VvdK vindt het zorgelijk dat in dit plan de bestuurders die medeverantwoordelijk zijn voor de huidige slechte onderhoudsstaat van De Kuip, de rode cijfers van Stadion Feijenoord NV en de enorme lening bij Goldman Sachs zich nu meester proberen te maken van de aandelen. Zij streven middels de voorgestelde splitsing naar de volledige zeggenschap over de toekomst van het stadion en grote invloed op de toekomst van BVO Feyenoord. Een stadion dat zij eerder in onderpand hebben gegeven aan Goldman Sachs.

Waar het eerste bod van Vrienden van de Kuip van op 31 mei jl. door de Sportclub nog genegeerd werd wil de Stichting VvdK met het nieuwe voorstel zowel het bestuur als de leden op andere gedachten brengen. Voorts wil de VvdK aandacht vragen voor het wanbestuur in de afgelopen jaren waardoor het Stadion eind dit jaar aankijkt tegen een negatief eigen vermogen van tegen de 30 miljoen euro.

Op 16 september aanstaande is een Buitengewone Ledenvergadering van de Sportclub waarin de splitsing en daarmee de aandelenovergang aan de orde gaat komen.

Mocht het bestuur persisteren in deze splitsing en daarmee de poging om de aandelen weg te trekken bij de Sportclub Feyenoord, dan overweegt de VvdK de Ondernemingskamer in te schakelen.

Ga voor meer informatie en toelichting over situatie aandelen stadion Feyenoord naar onze website: www.vriendenvandekuip.nl.

.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van de Kuip door een e-mail te sturen naar Kees Lau (secretaris) via info@vriendenvandekuip.nl