Zuid-Holland kritisch op Feyenoord City: ‘Stadion aan de rivier moet veiliger’

Opnieuw pakken zich donkere wolken samen boven Feyenoord City. Nu is het de provincie Zuid-Holland die forse kritiek uit op deze mega-ontwikkeling op Zuid, inclusief de bouw van een voetbaltempel op de oever van de Nieuwe Maas. Er is hierover voor volgende week al een debat aangevraagd in de gemeenteraad.

De brief, die Vers Beton vandaag publiceerde, is al in juli verstuurd aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders. Daarin staat onder meer dat het provinciaal beleid zich verzet tegen grootschalige nieuwbouw zo dicht langs de rivier. Daarbij kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, mocht bijvoorbeeld een schip in brand vliegen. De Feyenoord City-plannen houden hier onvoldoende rekening mee, vindt de provincie.

Gemotiveerd
,,De conclusies, dat op grond van de omgevingsverordening nieuwbouw binnen 25 meter in beginsel niet is toegestaan en tot 40 meter nader gemotiveerd moet worden, worden volledig vergeten’’, zo meldt het schrijven. ,,In het gebied tussen 25 en 40 meter van de kade kan alleen bebouwing worden toegestaan als sprake is van een groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang, de veiligheid voldoende is gegarandeerd en met het oog hierop advies is uitgebracht door de veiligheidsregio.’’

Bouwen binnen de 25 meter-zone is alleen mogelijk met toepassing van de zogenoemde algemene ontheffingsbevoegdheid van Gedeputeerde Staten, gaat de brief verder. ,,Mits een gelijkwaardige veiligheid wordt geboden als voor verder terug liggende bebouwing. Bijvoorbeeld door het treffen van maatregelen aan de gevel.’’

Om het ‘recreatieve karakter’ van de oever extra te benadrukken, zijn ‘incidentele kleinschalige recreatieve voorzieningen toelaatbaar’, zoals restaurants, cafés en kiosken. ,,Daarbij moet het gaan om incidentele voorzieningen dus het volbouwen van de oever is uitgesloten.’’

Reacties
Volgens een woordvoerder van wethouder Arjan van Gils (D66, majeure projecten) wordt de soep niet zo heet gegeten. Er is volgens hem een voorontwerp van een bestemmingsplan gemaakt, dat geldt voor het hele gebied. Dat document wordt voorgelegd aan allerlei instanties, inclusief de provincie Zuid-Holland. ,,Vervolgens reageren al die partijen en die reacties worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. Dat wordt in februari ter inzage gelegd. Maar zover is het dus nog niet.’’

Over de kritiek op zich, zegt hij dat de opmerkingen van de provincie in het plan worden verwerkt. ,,In het ontwerp-bestemmingsplan zal dit ook herleidbaar zijn naar de provincie. Zodat je kunt zien hoe de gemeente is omgegaan met die reacties.’’ Eerder deze week werd bekend dat de eerste paal van het stadion een jaar later de grond in gaat – nu pas in 2022 – en het complex in 2025 wordt opgeleverd. De gemeenteraad dringt al aan op een debat over deze vertraging na de jaarwisseling.

AD.nl