Bestemmingsplan is einde voor De Kuip en volksclub Feyenoord

Op donderdag 17 december 2020 staat het bestemmingsplan Feyenoord City ter vaststelling op de agenda van de Rotterdamse gemeenteraad. Een bestemmingsplan dat De Kuip en volksclub Feyenoord dreigt te vernietigen.

Bezorgde supporters
Feyenoord is een volksclub. Juist dit maakt dat supporters de kennis en kunde in huis hebben om de financiële en technische uitvoerbaarheid van het stadionplan van Feyenoord City te beoordelen. Vanaf het begin hebben bezorgde supporters erop gewezen dat de financiering van het nieuwe stadion niet rondkomt.

Kritiek op bestemmingsplan
Er is veelvuldig kritiek geuit dat dit bestemmingsplan afbreuk doet aan de positie van Feyenoord en de stad Rotterdam. Niet alleen supporters zijn bezorgd. Ook ondernemers, omwonenden en randvoorwaardelijke stakeholders in het vergunningentraject hebben hun zorgen geuit en gewezen op de risico’s. Wanneer deze risico’s optreden heeft dat hoge kosten en vertraging tot gevolg, die de private organisaties onmogelijk kunnen dragen.

Oogkleppen
Bij een publiek private samenwerking waarbij een publiek belang gediend wordt, borgt de gemeente dat financiële middelen voldoende aanwezig zijn voor de realisatie en om eventuele bouwtegenvallers op te vangen.
Onder het mom van “het is een privaat project” lijkt de coalitie van de Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan door te drukken en zet zij oogkleppen op voor de fragiele financiële situatie waarin het project Feyenoord City, Stadion Feijenoord N.V. en de betaald-voetbalorganisatie Feyenoord Rotterdam nu al verkeren.

Faillissement
Vaststelling van dit bestemmingsplan zal zorgen dat stadion en club geld blijven steken in een onhaalbaar stadionplan, waarbij financiële middelen ontbreken en waarbij cashflow vanwege Corona allerminst zeker is. Faillissement van stadion en club zal ertoe leiden dat De Kuip en volksclub Feyenoord in handen vallen van grootkapitalisten.

Ben jij ook bezorgd?
Wij roepen alle Feyenoord-supporters die net als wij bezorgd zijn, op om zoveel mogelijk mailtjes te sturen naar de leden van de Rotterdamse gemeenteraad. Om het je makkelijk te maken, geven we hier een voorbeeldtekst en de e-mailadressen van raadsleden (copy/paste vanuit onderstaande lijst één of meerdere e-mailadressen van de coalitie voor jouw e-mail).

Voorbeeldtekst
Het moment van vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City heeft mij zeer verontrust. U mag niet aannemen dat de financiële uitvoerbaarheid op orde is. BVO Feyenoord en, zoals nu gebleken is, ook Stadion Feijenoord N.V. hebben nog steeds geen akkoord gegeven. Vaststelling van het bestemmingsplan alvorens een GO is gegeven, doet afbreuk aan de positie en keuzevrijheid van Feyenoord. Bovendien plaveit u de weg voor een faillissement, waardoor volksclub Feyenoord in handen zal vallen van grootkapitalisten. Wij vragen u dit bestemmingsplan niet vast te stellen, zonder dat de kredietwaardigheid en weerstandbestendigheid zijn getoetst.

VVD (coalitie)
vpg.karremans@raadrotterdam.nl
da.vangroningen@raadrotterdam.nl
pjp.lansink@raadrotterdam.nl
jw.verheij@raadrotterdam.nl
tb.versnel@raadrotterdam.nl

D66 (coalitie)
ch.zeegers@raadrotterdam.nl
n.arsieni@raadrotterdam.nl
r.deroon@raadrotterdam.nl
es.walgenbach@raadrotterdam.nl
i.vanwifferen@raadrotterdam.nl

GROEN LINKS (coalitie)
l.roest@raadrotterdam.nl
a.kockelkoren@raadrotterdam.nl
s.leewis@raadrotterdam.nl
j.postma@raadrotterdam.nl
j.smet@raadrotterdam.nl

PVDA (coalitie)
c.engberts@raadrotterdam.nl
n.balwantsingh@raadrotterdam.nl
s.lammering@raadrotterdam.nl
dpa.tak@raadrotterdam.nl
d.yildirim@raadrotterdam.nl

CDA (coalitie)
ec.eskes@raadrotterdam.nl
r.segers@raadrotterdam.nl

Christen Unie / SPG (coalitie)
t.vonk@raadrotterdam.nl

Leefbaar (oppositie)
bj.eerdmans@raadrotterdam.nl
c.vanaalst@raadrotterdam.nl
m.vanelck@raadrotterdam.nl
tc.hoogwerf@raadrotterdam.nl
e.jami@raadrotterdam.nl
b.vanschaik@raadrotterdam.nl
g.koster@raadrotterdam.nl
racj.simons@raadrotterdam.nl
info@leefbaarrotterdam.nl
jw.vanputten@raadrotterdam.nl

DENK (oppositie)
srt.vanbaarle@raadrotterdam.nl
f.achbar@raadrotterdam.nl
n.mohamedhoesein@raadrotterdam.nl
e.yigit@raadrotterdam.nl

NIDA (oppositie)
b.vannoppen@raadrotterdam.nl
e.buyukcifci@raadrotterdam.nl

SP (oppositie)
a.vanzevenbergen@raadrotterdam.nl
fractierotterdam@sp.nl

PVV (oppositie)
m.meeuwissen@raadrotterdam.nl

PVDD (oppositie)
r.vandervelden@raadrotterdam.nl

50 PLUS (oppositie)
e.verkoelen@raadrotterdam.nl