Chronologisch overzicht van biedingen op aandelen Stadion Feijenoord N.V., in bezit van Sportclub Feyenoord

 1. 31 mei 2019 – Formeel bod Stichting Vrienden van De Kuip. Intentie om de aandelen van Sportclub Feyenoord te kopen voor een eenmalig bedrag van €4.000.000 plus een jaarlijkse vergoeding van €125.000 voor een periode van 40 jaren. Bovendien biedt VvDK leden van de Sportclub de zekerheid van een zitplaats gedurende de komende 40 jaar.
  De voorwaarden bij dit aanbod zijn:
  1. Er worden geen onomkeerbare besluiten inzake het stadion genomen gedurende de periode van de overname,;
  2. Stichting Vrienden van De Kuip wordt in de gelegenheid gesteld een due diligence uit te voeren naar de huidige financiële en bouwtechnische situatie van De Kuip.
  Zekerstelling: Stichting Vrienden van De Kuip heeft voldoende investeerders aan haar zijde om dit bod gestand te doen.
 2. 3 juni 2019 – Informeel mondeling bod mr. Cees Ultee (€11 miljoen). Het gaat hier om een voorstel dat uitsluitend betrekking heeft op het moment dat definitief besloten is dat er een nieuw stadion komt. Dan is het aandelenpakket van Sportclub Feyenoord geen meerderheidspakket meer, want er komen nieuwe aandeelhouders bij. Dan gaan alle aandelen (ook die van de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) en O-certificaten) naar een nieuwe stichting, Stichting De Kromme Zandweg, met Sportclub Feyenoord, het nieuwe stadion en de betaald-voetbalorganisatie Feyenoord Rotterdam als participanten. Besluiten kunnen alleen met instemming van deze drie partijen worden genomen. Het stadion garandeert leden van Sportclub Feyenoord het zitplaatsrecht en betaalt dan gedurende 40 jaar ieder jaar €275.000 aan de Sportclub voor de ‘breedtesport’,
 3. 12 september 2019 – Verhoogd formeel bod Vrienden van De Kuip (€15 miljoen). Eenmalig €4 miljoen en een aanvullend bedrag van €11 miljoen, te voldoen in 40 jaarlijkse termijnen van €275.000 met 40 jaar zitplaatsrecht voor leden van Sportclub Feyenoord.
  Voorwaarden en zekerheidsstelling zijn vergelijkbaar met eerder bod, inclusief verklaring van notaris.
 4. 16 september 2019 – Voorstel overdracht van 2.000 aandelen C voor €90.756 van Sportclub Feyenoord aan Kromme Zandweg B.V. Dit betreft een voorgenomen constructie om het aandelenbelang in Stadion Feijenoord N.V. onder te brengen in Kromme Zandweg B.V. en later in Stichting De Kromme Zandweg. In projectiebalansen is alleen zichtbaar dat aandelen worden verschoven; de eventueel achterliggende verkooptransactie aan of Stadion Feijenoord N.V. of aan een projectontwikkelaar, is onzichtbaar. Daarmee is hetgeen wij nu weten, niet veel meer dan het volledig weggeven van het mandaat (= de zeggenschap over de aandelen) zonder dat daar ook maar iets van een garantie tegenover staat. Nog los van het feit dat van de eventuele garant (= de partij die op termijn de gelden moet ophoesten) nog maar moet blijken of die het benodigde bedrag kan opbrengen.

Conclusie

Op dit moment is het formele bod van Stichting Vrienden van De Kuip van in totaal €15 miljoen, met een contante waarde van €11,5 miljoen (tegen 2%) superieur aan het mondelinge bod van mr. Cees Ultee van totaal €11 miljoen met een contante waarde van €7,4 miljoen (tegen 2%).

De voorgestelde overdracht van 2.000 aandelen C van Sportclub Feyenoord aan De Kromme Zandweg B.V. voor €90.756 valt in het niet bij de biedingen van Stichting Vrienden van De Kuip. Er is verder geen enkele garantie wat daar in de toekomst bij De Kromme Zandweg B.V. nog meer tegenover staat en welk financieel voordeel Sportclub Feyenoord nog meer zal mogen ontvangen buiten de €90.756 voor de aandelen.

  Stichting Vrienden van De Kuip Mr. Cees Ultee/ Stadion Feijenoord De Kromme Zandweg
Eenmalige betaling €4.000.000 nihil €90.756
Jaarlijkse betaling €11.000.000 totaal:
40 jaarlijkse betalingen van €275.000
€11.000.000 totaal:
40 jaarlijkse betalingen van €275.000
nihil
Totaal (cumulatief) €15.000.000 €11.000.000 €90.756
Netto Contante Waarde (o.b.v. 2%) €11.7673.210 €7.673,210 €90.756