E-mail 17 april van Stadion op Zuid naar Feyenoord City

Beste Frank Keizer,

Hartelijk dank voor uw reactie, d.d. 6 april j.l., op ons manifest ‘Het beste voor Feyenoord & Rotterdam’.

Uw reactietijd, de inhoud van deze reactie plus enkele recente uitlatingen in de media hebben onze zorgen niet weggenomen. Integendeel zelfs, onze zorgen zijn enkel vergroot.

Kijkend naar de werkwijze van Feyenoord City dan valt ons het volgende op:

− U bent zeer uitgebreid in uw reactie met tal van beweringen en verwijzingen naar onderzoeken die uiteindelijk niet controleerbaar zijn. Deze onderzoeken zijn geheim, vertrouwelijk en/of niet beschikbaar. Dit maakt het voor ons onmogelijk om tot de kern van de inhoud te komen. Dit is kenmerkend voor het gehele Feyenoord City dossier.

− Oprechte kritische vragen worden door u stelselmatig afgedaan als ‘sentiment’ en ‘bij grote projecten is altijd weerstand’ zonder daadwerkelijk een inhoudelijk, laat staan bevredigend, antwoord te geven.

− Als u geconfronteerd wordt met ontstane problemen of risico’s is uw antwoord altijd ‘daar hebben we aan gedacht’. Hoe u het vervolgens gaat beheersen om tot een acceptabele oplossing denkt te komen laat u vervolgens in het midden.

− U zegt een goede dialoog te willen, maar u probeert ons enkel te overtuigen waarom de dingen moeten gaan zoals ze nu gaan. U laat zeer weinig tot geen ruimte en tijd voor kritiek en/of alternatieve oplossingsrichtingen. Navraag bij andere stakeholders wekt bij ons de indruk dat een gesprek met Feyenoord City vooral ervaren wordt als ‘praten tegen je’ in plaats van een dialoog.

− U beweert over een aantal onderwerpen met het grootste gemak zaken die pertinent onjuist zijn.

Voor een onderbouwing van bovenstaande en een verdere inhoudelijke reactie en discussie geven wij de voorkeur aan transparantie ten opzichte van de beslotenheid van een gesprek

We zien op basis hiervan -op dit moment- geen aanleiding om met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet, namens Stadion op Zuid
Marijke Mulder