Feyenoord City: Feyenoorders, laat je horen!

Sinds eind februari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City voor iedereen ter inzage op diverse locaties van gemeente Rotterdam. Alleen zijn die locaties nu beperkt of helemaal niet toegankelijk. Dit is een gevolg van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten beperken. Daarnaast kan een zienswijze enkel mondeling of schriftelijk worden ingediend.
Speciaal voor Feyenoord-supporters heeft Stadion op Zuid een oplossing bedacht waarvoor je de deur niet uit hoeft.

Taaie kost met grote gevolgen
In het ontwerpbestemmingsplan staat wat in de toekomst waar gebouwd gaat worden. De bouw van een nieuw stadion maakt hiervan deel uit. Evenals het wijzigen van de bestemming van Stadion Feijenoord, De Kuip. Ook al is zo’n ontwerpbestemmingsplan taaie kost, er is alle reden voor Feyenoorders hun stem te laten horen. Want als dit ontwerpbestemmingsplan wordt goedgekeurd, kan dit grote gevolgen hebben voor de club en De Kuip.

Maak je zienswijze kenbaar
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kun je hier online inzien. Iedereen kan tot en met 9 april a.s. mondeling of schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Omdat het opstellen van zo’n zienswijze niet voor iedereen eenvoudig is, schiet Stadion op Zuid, een initiatief van verontruste Feyenoord-supporters, supporters te hulp. Stadion op Zuid heeft een modelbrief gemaakt voor een zienswijze. Die modelbrief kun je hier downloaden.

Zienswijze indienen tot en met 9 april
Het enige dat je hoeft te doen, is de brief bovenaan te voorzien van de woonplaats en datum en helemaal onderaan van  je handtekening, voorletters + achternaam, je geboortedatum, straat + huisnummer, postcode + plaats. Daarna mail je de aangepaste brief aan stadionpark@rotterdam.nl. Doe dit voor vrijdag 10 april a.s.
Als je wilt, kun je de zienswijze naar eigen inzicht aanpassen.

Dit is wat jij kunt doen:

  1. Download hier de modelbrief
  2. Open het Word-bestand, lees de brief en vul onderstaande informatie in het Word-bestand:
    • [Bovenaan]: woonplaats en datum
    • [Onderaan]: handtekening*, voorletters + achternaam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode + plaats
  3. Bewaar het aangepaste Word-bestand
  4. Mail het aangepaste Word-bestand naar Stadionpark@rotterdam.nl

Alle zienswijzen die naar Stadion op Zuid voor de deadline zijn opgestuurd,zijn woensdag 8 april 2020  op het stadhuis aan de Directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen overhandigd.


Stadion op Zuid
Stadion op Zuid is een initiatief van verontruste Feyenoord-supporters. Zij willen het beste voor Feyenoord en Rotterdam. Stadion op Zuid informeert supporters, club en media en publiceert artikelen, berichten en documenten over het project Feyenoord City. Voor meer informatie: lees het manifest ‘Het beste voor Feyenoord en Rotterdam!’ op stadionopzuid.nl.


(*) je kunt eenvoudig een digitale handtekening maken via de website: https://handigetools.nl/handtekening-maken en daarna invoegen in het word document.

Op sommige mobiele telefoons krijg je een zwart vlak na opslaan. Je kunt als alternatief deze website gebruiken:  https://www.docsketch.com/online-signature/draw/