Feyenoord City heeft lak aan participatie

Stadion op Zuid: “Feyenoord City heeft lak aan participatie”

Op woensdag 7 oktober jl. is Stadion op Zuid door Feyenoord City op de hoogte gebracht van een webinar inzake Bestemmingsplan Feyenoord City op donderdag 8 oktober jl.

Onbegrip
Stadion op Zuid heeft Feyenoord City op 8 oktober geantwoord en zijn onbegrip uitgesproken voor het feit dat Feyenoord City, dat zich erop laat voorstaan oog te hebben voor participatie, belanghebbenden op zo’n laat moment informeert. Feyenoord City geeft er opnieuw blijk van lak te hebben aan participatie.

Geen reactie ontvangen
In april – inmiddels zes maanden geleden – overhandigde Stadion op Zuid namens honderden mensen door hen online ingezonden zienswijzen op het Bestemmingsplan Feyenoord City. De gegevens van de inzenders staan vermeld op de zienswijzen en zijn bekend bij Gemeente Rotterdam.
Voor zover Stadion op Zuid heeft kunnen nagaan, hadden deze inzenders tot 8 oktober nog geen schriftelijke reactie ontvangen op hun zienswijze. Evenmin hebben zij informatie ontvangen over de hoorzittingen die gepland stonden voor september, later oktober en inmiddels november. Ook zijn zij niet tijdig en persoonlijk geïnformeerd over het webinar over het Bestemmingsplan Feyenoord City.

Verzoek genegeerd
Stadion op Zuid heeft er bij Feyenoord City op aangedrongen het webinar van donderdag jl. te verplaatsen naar een datum waarop alle inzenders van een zienswijze tijdig en persoonlijk zijn geïnformeerd over het webinar. Dit verzoek is door Feyenoord City genegeerd en gisteravond heeft het webinar plaatsgevonden. Door technisch falen aan de kant van Feyenoord City is het webinar overigens faliekant mislukt.