Feyenoord City verdraait waarheid over kosten nieuw stadion

Feyenoord City schetst supporters verkeerd beeld

Het nieuwe stadion voor Feyenoord City gaat minimaal 443,8 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat onlangs aan de aandeelhouders van de club is gepresenteerd. Met de kosten van de grond en erfpacht tijdens de bouw daarbij komt de totale investering zelfs boven de 500 miljoen euro uit, zo staat in het vertrouwelijke document opgetekend.

Figuur: screenshot vertrouwelijke presentatie Feyenoord City.

Al op 9 mei trok Stadion op Zuid met deze factsheet aan de bel over de fors hogere investeringskosten. Feyenoord City is hier niet op ingegaan, maar heeft in alle stilte het budget voor het nieuwe stadion noodgedwongen verhoogd. Het door Frank Keizer genoemde ‘Heilige getal’ van € 365,7 miljoen was met prijspeil 2016 al achterhaald en nu blijkt ook niet heilig. Het budget is in de post ‘Financieringslasten & Inflatie’  met € 21,7 miljoen verhoogd. Met de grondkosten van € 60 miljoen en erfpacht tijdens de bouw van € 8 miljoen komen de kosten nu al uit op € 511,8 miljoen.

Opvallend is echter dat Feyenoord City blijft volharden in het communiceren van het verkeerde bedrag. Waar de aandeelhouders op 18 juni jl. van o.a. Frank Keizer en Carl Berg, inzicht kregen in de werkelijke investeringskosten, hoorden supporters op de informatieavonden van Feyenoord City op bijvoorbeeld 3 en 9 juli jl. van dezelfde heren nog steeds het oude ‘heilige getal’ uit 2016.

Gaat het hier om opzettelijke misleiding van supporters? Misschien dat de gemeente Rotterdam meer duidelijkheid kan geven. We wachten nu bijna twee maanden op antwoord van het College van B&W op onze vragen.

Voor de club en haar trouwe supporters is dit in ieder geval een zorgelijke ontwikkeling. Econoom Tsjalle van der Burg noemde eerder in dit rapport al dat het stadion van Feyenoord City, in vergelijking met alle bestaande clubstadions in Europa, een ongekend hoog risico kent.  En ondanks de steeds hogere investeringskosten blijkt uit recent gepubliceerde impressies dat er juist wordt ingeleverd op de iconische waarde, architectonische kwaliteit en beloofde Kuip-elementen bij het ontwerp van het nieuwe stadion. En het einde van het project is nog lang niet in zicht.