Hand in Hand Juni 2018 – Introductie Stadion op Zuid

Introductie Stadion op Zuid

In het magazine Hand in Hand nr 10 Juni 2018 is een artikel gepubliceerd met een introductie van Stadion op Zuid
Tekst: Dennis van Noort. Beeld: Edwin Verheul/Stadion op Zuid.

BEGIN FEBRUARI 2018 STAK EEN GROEP BEZORGDE SUPPORTERS DE KOPPEN BIJ ELKAAR OM HET VERZET TEGEN FEYENOORD CITY VORM TE GEVEN. MENSEN UIT ALLE GELEDINGEN, SAMENGEKOMEN OM HET BELANG VAN DE VOETBALCLUB FEYENDORD TE BORGEN. WANT IN ALLE PLANNEN KOMT DÁT BELANG -NOU JUIST HET BELANGRIJKSTE VOOR ONS ALLEMAAL- NOG AMPER VOOR. STADION OP ZUID WAS GEBOREN EN LIET – BIJ VELE MENSEN EN IN ALLERLEI VERBANDEN– ALLE ALARMBELLEN AFGAAN. EEN NADERE KENNISMAKING VIA MARTIN, EEN VAN DE BEZORGDE EN BETROKKEN SUPPORTERS.

Social Media

“Er was vanaf het eerste moment volop actie op Twitter, er verschenen vele spandoeken in De Kuip (onder andere `Stop Feyenoord City’, ‘I love De Kuip’ en ‘clubbelang boven eigenbelang’) en er werd in woord en daad geageerd tegen het megaproject op Zuid. Vanaf dat moment is de storm niet meer gaan liggen en werd men in de kantoren van Feyenoord City met de dag nerveuzer, De vrijwilligers achter Stadion op Zuid zijn bijna 24 uur per dag met de toekomst van Feyenoord bezig. De boel wordt sinds de oprichting flink opgeschud. We beheren, enkel uit liefde voor de club Feyenoord en de stad Rotterdam een Facebook-pagina en een besloten Facebook-groep met bijna 3.000 leden, en bovendien zijn we heel actief op Twitter. #StopFeyenoordCity is vanaf het moment van oprichting een veelvoorkomende hashtag. Daarmee wordt online de aandacht gevestigd op de vele onzekerheden rondom Feyenoord City. Het manifest “Het beste voor Feyenoord en Rotterdam”, waarin uiteengezet wordt waarom Feyenoord City nooit werkelijkheid mag worden, was het eerste grote wapenfeit, gebaseerd op 8 uitgangspunten, Het manifest werd goed opgepikt door de supporters én media. Columnisten als Wessel Penning, Sjoerd Mossou en Nico Dijkshoorn doen bovendien een duit in het zakje en in voetbalpraatprogramma’s wordt er ook flink wat tijd voor uitgetrokken. Gerenommeerd sporteconoom Tsjalle van der Burg noemde het nieuwe stadion zelfs ‘desastreus voor Feyenoord’. Als klap op de vuurpijl bracht Michel van Egmond in De Wereld Draait Door een indrukwekkende ode aan stadion De Kuip: ‘Het mag nooit, nooit, maar dan ook nooit verdwijnen”. Een understatement van jewelste.”

Is er een alternatief?

“Al meer dan 10 jaar horen supporters over nieuwbouwplannen, al meer dan 10 jaar horen we leugens over beton rot en metaalmoeheid in de Kuip, al meer dan 10 jaar maken ze ons wijs dat we in De Kuip nooit meer een rol van betekenis zullen spelen. En toch zijn we de laatste jaren succesvoller dan onze concurrenten. In 2016 wonnen we de beker, in 2017 sprongen we in de fontein om de landstitel te vieren en dit seizoen hebben we zelfs met de JC-schaal en de beker de dubbel te pakken. Deze hoofdprijzen, alsmede de successen tegen topclubs als Sevilla, Manchester United en Napoli hebben we voor een groot deel te danken aan de Kuip. Vriend en vijand roemt de intimiderende sfeer. Zelfs spelers, trainers en journalisten die alles al hebben meegemaakt steken hun bewondering niet onder stoelen en banken. Daarbij weigert Stadion op Zuid zich neer te leggen bij alle drogredenen van Feyenoord City en probeert het iedereen wakker te schudden om Feyenoord en Rotterdam te behoeden voor een historische blunder. Feyenoord verdient simpelweg het beste plan, realistisch en goed onderbouwd, met breed draagvlak binnen het Legioen. En heel simpel: Feyenoord City is en heeft dat allesbehalve. Stadion op Zuid levert gefundeerde kritiek (zie bv, de site en factsheets, red.), door middel van onderbouwde argumenten en hiermee zullen we door blijven gaan. De Kuip met z’n unieke sfeer en iconische elementen geef je toch niet zomaar op? Dat doe je alleen als nieuw écht beter is, Ook al wordt De Kuip de laatste jaren stelselmatig verwaarloosd en krijgt ze onder verantwoordelijkheid van Jan van Merwijk niet de zorg en het respect dat ze verdient, wij zien genoeg mogelijkheden. En daarin staan we gelukkig niet alleen: Stadion op Zuid laat zich adviseren door vele deskundigen op de relevante gebieden rondom nieuwbouw, renovatie, financiën, journalistiek en infrastructuur.”

Niet op personen, maar op de inhoud

Dat Stadion op Zuid meer is dan een online-beweging, blijkt wel als er op grote schaal gehoor wordt gegeven aan een oproep om spandoeken te maken tegen Feyenoord City en vóór de Kuip. Zowel thuis als op Varkenoord worden er vele spandoeken gemaakt en het moet de betrokken bestuurders een doorn in het oog zijn, dat het verzet met de week zichtbaarder wordt. En niet alleen ín De Kuip, maar ook daarbuiten. En waar voorstanders van Feyenoord City zich met name richten op de personen en andere drogredenen (“sentiment!”) om mensen weg te zetten, richt Stadion op Zuid zich op de inhoud.
“Dat klopt, ja. Stadion op Zuid geeft de tegenstanders van Feyenoord City een ander gezicht. Ja, uiteraard worden deze supporters ook gedreven door passie en liefde voor ons Rood & Wit, maar het is meer dan dat. Naast de emotie, die onlosmakelijk verbonden is met Rotterdam, Feyenoord en de Kuip, staat het realisme en het verstand centraal. We blijven doorgaan met het verzamelen en openbaar maken van informatie, met als doel Feyenoord en Rotterdam, supporters en Rotterdammers te waarschuwen voor alle risico’s van het megalomane project dat Feyenoord City heet. Stadion op Zuid gelooft niet in een mobiliteitsplan waarbij stadionverboden kunnen worden opgelegd als je een ander vervoersmiddel gebruikt dan vooraf aangegeven. Stadion op Zuid gelooft niet in de oogkleppencultuur, achterhaalde cijfers en doelredenatie van Feyenoord City. Stadion op Zuid gelooft niet in de belachelijke bezettingsgraden waar men mee rekent. Stadion op Zuid gelooft niet, dat een stadion van een half miljard euro nodig is voor een club met een omzet van 65 miljoen Euro.”
Dit gevecht loopt al een tijdje. Om met een bekende Feyenoordsong te spreken: zijn jullie te stoppen of blijven jullie gaan?
“Haha, we zijn nog lang niet moe en we hopen dat steeds meer supporters zich aansluiten bij het verzet tegen Feyenoord City. Juist in het belang van de club. Dat moet altijd voorop staan; niet de belangen van bouwers of andere partijen met andere belangen. Zelfs Jan de Jong is al aan het twijfelen en zegt hardop: “En lukt het niet, dan blijven we tot vijftien jaar in de Kuip spelen. Ook goed”. Daar houden we ons aan vast. In het belang van Feyenoord.”

HET MANIFEST TELT 8 PUNTEN:
1. DE TOEKOMST VAN DE CLUB MAG NIET OP HET SPEL WORDEN GEZET
2. MAAK EEN EERLIJKE EN REALISTISCHE AFWEGING TUSSEN ALTERNATIEVEN
3. NORMALISATIE IS DE NORM
4. MAAK ALLE EFFECTEN CONCREET EN INZICHTELIJK
5. COMMUNICEER EERLIJK EN VOLLEDIG
6. HET ONTBREKEN VAN EEN PLAN B IS AMATEURISTISCH
7. VAN INSPANNING NAAR PRESTATIES EN GARANTIES
8. VOORKOM EEN POINT OF NO RETURN
Klik hier voor de volledige toelichting van het manifest