Hoeder of wolf in schaapskleren?

Wanneer mensen mij vragen “hoe is hij?”, antwoord ik dat hij intelligent en strategisch overkomt. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Kan ook makkelijk uit zijn rol vallen en kiezen voor een simpel woordengevecht, waardoor je denkt “waarom maak je je opeens zo druk?”. Hij vindt het belangrijk zijn onafhankelijke positie te benadrukken door afstand te nemen van kwalificaties als ‘marionet’, zoals hij op social media is genoemd. Hij laat niet na te benadrukken dat hij – en alleen hij! – beslist over wat Feyenoord gaat doen met Feyenoord City. “Alleen het clubbelang telt”, zegt Jan de Jong.

Hoeder
Jan de Jong en ik spraken elkaar drie keer. De derde keer was in november 2018. Toen zat ik namens Stadion op Zuid met hem aan tafel tijdens een door FSV De Feijenoorder georganiseerd gesprek tussen De Jong en supporters uit diverse geledingen. Het gesprek met Jan de Jong startte met een stevig statement van Stadion op Zuid, dat wij vlak voor de ontmoeting ook online hebben gezet: als het tweede deel van het brugkrediet wordt aangeroepen, is het belang van Feyenoord daar niet mee gediend en moeten directie en Raad van Commissarissen van Feyenoord per direct aftreden. Na dit gesprek noem ik hem voor de camera’s van RTV Rijnmond ‘een hoeder’.

De twee beloften
Er waren twee redenen voor mijn uitspraak:
1. Jan de Jong geeft aan alleen de tweede tranche van de ontwerpvergoeding bij Goldman Sachs aan te spreken indien de garantie van 25 miljoen op papier zou staan. Daar kunnen we hem op vertrouwen, verzekert hij ons, want dat is in het belang van de club;
2. We bieden Jan de Jong aan in gesprek te gaan met Red de Kuip om de getekende stukken in te zien om zijn stokpaardje “Renovatie is niet financierbaar” te weerleggen.

Jan de Jong vraagt ons om geheimhouding. Ik noem hem na het gesprek ’hoeder’ omdat ik op dat moment nog denk dat hij zich aan zijn belofte zou houden en zich daadwerkelijk zal verdiepen in onderbouwde standpunten van supporters en dat hij – wellicht naïef van mij – zich actief zal gaan inzetten om onjuistheden weg te nemen. We houden ons juist daarom aan ons woord en brengen de afspraken met Jan niet naar buiten.

Supporters houden woord
De mensen van Red de Kuip worden benaderd door de voorzitter van de supportersbijeenkomst. Jan de Jong krijgt enkele dagen na de bijeenkomst enkele data voorgesteld voor een ontmoeting begin december 2018. Dit wordt van supporterszijde netjes telefonisch opgevolgd richting de Feyenoord-directeur.

Woorden, maar geen daden
Verbazingwekkend genoeg volgt van Jan de Jong geen enkele reactie op de uitnodiging in gesprek te gaan met Red de Kuip.
Wel wordt na de laatste thuiswedstrijd en vlak voor Kerst bekend dat het tweede deel van het brugkrediet van Goldman Sachs wordt aangeroepen voor verdere planvorming voor nieuwbouw. Niet Jan de Jong, maar Gemeente Rotterdam, bij monde van inmiddels ex-wethouder Adriaan Visser, en Feyenoord City maken het nieuws wereldkundig. Jan de Jong zwijgt in alle talen. Wie was hier nou ook alweer de baas?

Tijdens zijn nieuwjaarsspeech berijdt Jan de Jong opnieuw zijn stokpaardje: hij zegt geen bewijs te hebben gezien dat renovatie van De Kuip financierbaar is. Hierna volgen opnieuw herhaaldelijke pogingen vanuit Red de Kuip om tot een afspraak te komen met Jan de Jong. Tot op heden is het oorverdovend stil gebleven.

En die garantie? Ook dat blijkt inmiddels een leugen. De €25 miljoen is helemaal niet gegarandeerd, terwijl inmiddels wel het tweede deel van het brugkrediet is vrijgegeven om verder te werken aan de plannen voor een nieuw stadion.

Wolf in schaapskleren
Blijkbaar moet willens en wetens verborgen blijven dat met De Kuip een duurzame oplossing binnen handbereik is. Jan de Jong, de man die op zoek zou zijn naar de waarheid, wil klaarblijkelijk niet alle feiten onder ogen zien. Hiermee heeft hij bij de supporters die hij bedroog alle krediet verspeeld. Hij is géén ‘hoeder’. Jan de Jong is een wolf in schaapskleren die mak achter de kudde van zijn voorgangers aan blijft lopen. Zelfs als dit ten koste gaat van Feyenoord.

Marijke Mulder
Stadion op Zuid