Statement bezorgde Supporters over Feyenoord City

21 november 2018

STATEMENT

Vanavond zal een grote groep bezorgde Feyenoord-supporters, tijdens een door FSV De Feijenoorder georganiseerd gesprek met Jan de Jong, de directie en Raad van Commissarissen van Feyenoord oproepen per direct te stoppen met het plan voor een nieuw stadion van Feyenoord City. In het gesprek zal aan Jan de Jong het volgende medegedeeld worden:

Trek de stekker uit dit nieuwbouwplan!

Dit plan is duidelijk niet het beste voor Feyenoord. Integendeel zelfs, het plan dreigt Feyenoord en alles wat de club zo uniek maakt in negatieve zin onomkeerbaar te veranderen en in een neerwaartse spiraal te brengen.
Het is onverantwoord dat er nog verder wordt gewerkt aan een plan waarvoor maar liefst € 444 miljoen wordt geleend om een sfeerloos 13-in-een-dozijn-stadion op een onbereikbare locatie te krijgen en Feyenoord vervolgens niet eens voldoende spelersbudget oplevert om de concurrentie in te halen.
Er is geen vertrouwen dat met de 2e tranche van de lening voor de ontwerpvergoeding dit plan nog bijgesteld kan worden om het beste voor Feyenoord te bereiken. In diverse gesprekken hebben supporters een groot aantal zorgen, inhoudelijke argumenten en risico’s benoemd. De projectorganisatie Feyenoord City heeft dit genegeerd en, nog belangrijker, nagelaten de beslissers binnen de club hierover te informeren. Het is niet uitlegbaar dat deze projectorganisatie, die geen enkel risico draagt, hier straks mee door kan gaan en betaald wordt met door de club geleend geld.

Als Feyenoord City zou acteren op basis van een goede visie, realistische ambities, gedegen financieel beleid, respect voor het onderscheidend vermogen van Feyenoord én gezond verstand was het nooit zover gekomen. Het is daarom onbegrijpelijk dat men binnen de club nog serieus nadenkt over dit plan met zulke nadelige consequenties en grote risico’s. De unieke Kuip en de binding met de trouwe supporters worden onnodig op het spel zet, terwijl het evident is dat Feyenoord er juist zo weinig voor terug vraagt én krijgt.

Het is belangrijk dat de club er met een toekomstig stadion juist significant op vooruitgaat. Er zijn goedkopere, snellere en minder risicovolle oplossingen mogelijk met meer groei en betere resultaten voor de club tot gevolg. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat de club tot nu toe weigert om serieus, en samen met supporters, naar alternatieve oplossingen voor een duurzame toekomst te kijken. Bovendien wordt er door Feyenoord bewust onjuiste informatie over de mogelijkheden voor modernisering van De Kuip gecommuniceerd met als doel nieuwbouw er doorheen te drukken. Een voorbeeld hiervan is dat bij herhaling door de club gezegd wordt dat er geen partijen zijn die renovatie willen financieren. Dit is pertinent onjuist!

Als enige excuus geldt nog dat de mensen die eerder verantwoordelijk waren voor de start van Feyenoord City de club inmiddels bijna allemaal hebben verlaten. Deze mensen hebben de club opgezadeld met tunnelvisie en dit stadionplan als erfenis. Deze erfenis mag geen reden zijn om niet te stoppen.

In het overleg met Jan de Jong zetten de supporters nogmaals alle inhoudelijke argumenten, nadelige consequenties en risico’s uiteen waarom het stadionplan van Feyenoord City niet het beste is voor Feyenoord en waarom dit per direct moet stoppen.

Als er toch aanspraak wordt gemaakt op de 2e tranche van de lening en onveranderd wordt doorgegaan met het stadionplan van Feyenoord City dient de volledige directie en Raad van Commissarissen per direct terug te treden. Dan is namelijk duidelijk dat de eigen organisatie en verkeerde belangen het beste voor Feyenoord en een mooie toekomst voor de club in de weg staan.

Aan de huidige directie en Raad van Commissarissen is daarom nu de oproep gedaan om de club te behoeden voor een historische vergissing.

21 november 2018
Rotterdam