STEUNOPROEP: Feyenoord-supporters stappen naar Raad van State

In het voorjaar van 2020 hebben honderden Feyenoord-supporters een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Feyenoord City dat de bouw van een nieuw stadion mogelijk moet maken.
Een paar honderd supporters hebben hiervoor de modelzienswijze gebruikt van Stadion op Zuid. Anderen dienden een eigen zienswijze in.

Ondanks de tekortkomingen heeft de gemeenteraad in december 2020 toch het bestemmingsplan vastgesteld. Een aantal supporters heeft zich door juristen laten informeren over de mogelijkheden om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. De financiële uitvoerbaarheid van het stadionplan is onvoldoende aangetoond en het plan drijft Feyenoord Rotterdam en Stadion Feijenoord N.V. richting een faillissement. Het mobiliteitsplan pakt nog steeds negatief uit voor supporters en geeft risico’s voor de business case. Hetzelfde geldt voor het seating plan, dat supporters confronteert met fors hogere toegangsprijzen. Al met al ziet de advocaat in de verzamelde argumenten voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen bij Raad van State.

Jouw steun kunnen wij goed gebruiken. Help mee!
Bezorgde supporters die zich hebben verenigd in Stadion op Zuid hebben met elkaar geld bijeengebracht om te kunnen procederen. We zijn nu klaar voor actie en hierbij kunnen we jouw steun goed gebruiken. Daarom doen wij deze oproep: heb jij vorig jaar ook de modelzienswijze van Stadion op Zuid of een eigen zienswijze ingediend, sluit je dan aan als mede-indiener van het beroep bij Raad van State om dat extra kracht bij te zetten.

Reageer voor 5 maart 2021

Stuur voor 5 maart 2021 een e-mail naar info@stadionopzuid.nl met onderstaande informatie:

  1. Voeg in de bijlage jouw zienswijze (document inclusief handtekening)
  2. Vermeld in de e-mail het toegekende zienswijzenummer van de gemeente Rotterdam.
  3. Geef toestemming aan ons voor het gebruik van jouw volledige naam als mede-ondertekenaar van het beroep.