Vermoedens van onrechtmatig handelen bestuur Stadion Feijenoord

Aandeelhouders luiden noodklok

Een groep aandeelhouders van De Kuip denkt dat er mogelijk sprake is van onrechtmatig bestuurlijk handelen rondom de planvorming van Feyenoord City.  Het bestuur van Stadion Feijenoord N.V. wil maandagavond tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de statuten wijzigen. Dit gaat de aandeelhouders echter te snel. Binnen het in de huidige statuten beschreven doel van de vennootschap lijkt de planvorming van Feyenoord City en de oprichting van Nieuw Stadion B.V. met bijhorende kosten en schulden bij Goldman Sachs namelijk helemaal niet te passen. Dit zou betekenen dat het Kuip-bestuur al vanaf 2016 buiten de kaders van de statuten handelt.

Stadion Feijenoord NV statutaire doelomschrijving

Onrechtmatig?

In een aangetekende brief – als ingekomen stuk voor alle aandeelhouders – vraagt de groep aandeelhouders zich af of er op basis van de huidige statuten geen sprake is van onrechtmatig handelen. In de brief vragen zij dan ook hoe de planvorming voor Feyenoord City vanaf 2016 inclusief de hiermee gemoeide kosten, de oprichting van Nieuw Stadion BV en opgebouwde schuldenlast en de brugfinanciering bij Goldman Sachs in de statutaire doelomschrijving van Stadion Feijenoord N.V. passen. De aandeelhouders willen deze kwestie eerst behandelen vóórdat het komt tot een eventuele stemming over het wijzigen van de statuten.

Rode cijfers

De vragen van de aandeelhouders staan niet op zichzelf. Eerder werd al duidelijk dat De Kuip diep in de rode cijfers zit. Zo kampt Stadion Feijenoord N.V. met een negatief eigen vermogen en een forse schuldenlast, grotendeels veroorzaakt door de plankosten voor Feyenoord City. Vanuit de gemeenteraad is al bezorgd gereageerd op deze cijfers en daar vermoedt men zelfs een bewuste ‘sterfhuisconstructie’. Stichting Vrienden van De Kuip wil door een aandelenovername orde op zaken stellen bij Stadion Feijenoord N.V.

De aandeelhouders hebben hun vragen aan het bestuur van Stadion Feijenoord N.V. ook als ingekomen stuk aan alle aandeelhouders gestuurd. Het is nog onduidelijk hoe grootaandeelhouder Sportclub Feyenoord en de VASF (Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord) de statutenkwestie en de financiële positie van het stadion beoordelen. Het bestuur van De Kuip onder leiding van president-commissaris Cees de Bruin doet er verstandig aan de vragen van de aandeelhouders serieus te nemen. Het bestuurlijk handelen rondom het nieuwe stadion ligt al onder een vergrootglas. Met een gang naar de rechter kunnen aandeelhouders onrechtmatige besluiten ongedaan maken en de bestuurders aansprakelijk stellen voor de consequenties.

Zie ook artikel: Nieuw stadion stort Kuip diep in rode cijfers