Reactie op advies Commissie MER

21-03-2018

Feyenoord City dient de milieugevolgen van haar plan te onderzoeken in een milieueffectrapport. De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft namens de gemeente de Commissie MER om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. De commissie MER adviseert in haar rapport een overzicht te geven van de (milieu)voor- en nadelen van een nieuw stadion ten opzichte van renovatie van de Kuip.

Stadionopzuid.nl juicht dit advies toe; het komt overeen met belangrijke punten uit ons Manifest:

2. Maak een eerlijke en realistische afweging tussen verschillende alternatieven!
4. Maak alle effecten van een nieuw stadion concreet en inzichtelijk.

Stadionopzuid.nl gaat ervanuit, dat de gemeenteraad aan Feyenoord City zal opdragen gehoor te geven aan dit advies. Voor het slagen van de alternatievenanalyse is een duidelijke definitie van “renovatie van de Kuip” nodig. Voor een objectieve vergelijking met betrekking tot gebiedsontwikkeling is een eenduidig en gedragen PvE nodig.

Participatie is daarbij randvoorwaardelijk. Niet alleen van de bankier en de projectontwikkelaar zoals bij Feyenoord City gebeurt, maar de supporter en bewoner dient centraal gesteld te worden.

Ook is het volgens ons uitermate van belang dat er voorafgestelde (en met name kwantificeerbare) toetscriteria opgesteld worden, om een open en transparante wijze de alternatieven af te wegen en doelredenatie te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Stadion op Zuid

 

Voor meer informatie zie website Commissie MER (3274  Gebiedsontwikkeling Feyenoord City):