Rotterdams college buiten haar boekje met verdubbeling bijdrage nieuw stadion

28-08-2020

College negeert gemeenteraad en gemeentelijke bijdrage van maximaal €40 miljoen

Het Rotterdams College van B&W gaat buiten zijn boekje met extra steun van tientallen miljoenen euro’s aan het nieuwe stadion van Feyenoord City. Dat concludeert Stadion op Zuid nu blijkt dat het College de vastgestelde gemeentelijke bijdrage van maximaal €40 miljoen aan het nieuwe stadion fors overschrijdt. Zonder toestemming van de gemeenteraad wordt meer belastinggeld gebruikt om de stadionplannen overeind en Feyenoord binnenboord te houden. Diverse politieke partijen, waaronder coalitiepartners PvdA en GroenLinks, hebben inmiddels kritische vragen gesteld.

Maximaal €40 miljoen

In mei 2017 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage van maximaal €40 miljoen goed. Aan deze bijdrage stelde de raad een groot aantal voorwaarden die opgenomen zijn in de zogenaamde Position Paper.  Deze zomer spraken alle politieke partijen, zowel die van de coalitie als die van de oppositie, in de media nog unaniem uit dat de vastgestelde €40 miljoen de maximale bijdrage blijft aan het nieuwe stadion.

Saillant detail is dat de Rotterdamse Rekenkamer de dag erna een rapport publiceerde waarin zij aangeeft: “Er is geen duidelijke onderbouwing van het publiek belang van aandeelhouderschap in het stadion gegeven”. Hiermee komt ook het principe van gemeentelijke bijdrage aan het stadion ter discussie te staan.

Bijdrage gaat al richting €75 miljoen

Het College onder leiding van burgemeester Aboutaleb negeert het besluit van de gemeenteraad. B&W werkt achter de schermen, terwijl de gemeenteraad met zomerreces is, aan financiële noodverbanden om de planvorming voor het nieuwe stadion overeind te houden.
Hieronder volgt een opsomming van gebeurtenissen in chronologische volgorde:

  • Najaar 2019 – Het College zet vervroegd de lening van €7,9 miljoen aan Stadion Feijenoord N.V. om in een preferent aandeel. Door de gemeenteraad is deze maatregel gekoppeld aan herbestemming van De Kuip en zou deze pas mogen plaatsvinden bij de financial close. Deze noodgreep is noodzakelijk om te voorkomen dat Stadion Feijenoord N.V. niet nog dieper in de rode cijfers duikt;
  • Juli 2020 – Al in 2018 wijst Stadion op Zuid de gemeente op de kosten en risico’s van de voor het stadion noodzakelijke overkluizing. Het stadion wordt hierdoor €20,5 miljoen duurder. Het College wil dit bedrag nu ‘verschuiven’ naar de gebiedsontwikkeling en deze dekken met een rijkssubsidie voor woningbouw. De gemeente draagt hiervan €10,5 miljoen zelf bij via cofinanciering. Coalitiepartijen PvdA en GroenLinks hebben hierover vragen gesteld;
  • Juli 2020 – Stadion Feijenoord kan de plankosten voor Feyenoord City niet meer betalen. Het College wil bijspringen en met een bijdrage van €6,5 miljoen via Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de planvorming laten doorgaan. Dit is alleen al nodig om Feyenoord binnenboord te houden en niet per direct de stekker eruit te laten trekken. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld.

Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage uit op €74,9 miljoen. Bijna € 35 miljoen méér dan door de gemeenteraad is toegestaan. Onduidelijk is nog wat er met de stadion gerelateerde kosten voor de strekdam gebeurt nu het onderdeel is gemaakt van het project Getijdenpark.

Ook de stadion gerelateerde kosten voor het saneren van sterk verontreinigd slib zijn nog onduidelijk. Ook deze worden mogelijk onderdeel gemaakt van het project Getijdenpark.

Einde nog niet in zicht

Met deze extra gemeentelijke bijdrage is het plan voor het nieuwe stadion er nog niet. Het plan voldoet aan geen van de door Feyenoord gestelde eisen voor de business case, het spelersbudget, de bouwkosten, de financiering en het gewenste eigenaarschap. Het College van B&W lijkt nog vele tientallen miljoenen extra te moeten investeren om hier verandering in te brengen.

Van middel naar doel

Vanuit het perspectief van Feyenoord kan de gemeentelijke steun als positief worden gezien. Met een kostenplaatje van ruim €500 miljoen voor het stadion is het plan van Feyenoord City nooit het beste voor de club. Met de extra gemeentesteun wordt het plan hooguit een beetje minder slecht. Ook de gebiedsontwikkeling heeft het nieuwe stadion niet nodig. Er ligt zelfs al een plan B voor de locatie.

Het stadion lijkt voor het College van B&W geen middel meer, maar een politiek doel.  Wie gaat burgemeester Aboutaleb hierop aanspreken?

Bijlage