Raad van State vernietigt bestemmingsplan Feyenoord City

Op 26 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan van Feyenoord City. Stadion op Zuid is één van de partijen die bij de Raad van State bezwaar maakte tegen het bestemmingsplan. Een belangrijk argument voor ons is dat de financiële uitvoerbaarheid van het stadionplan ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan onvoldoende is aangetoond. De Raad van State heeft dat argument gegrond verklaard en het bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent dat het plan voor het nieuwe stadion aan de oevers van de Nieuwe Maas door het hoogste bestuursorgaan van Nederland een halt is toegeroepen.

Volgens voorstanders van een nieuw stadion was het stadion noodzakelijk om Feyenoord er financieel op vooruit te laten gaan en te laten concurreren met Ajax en PSV. Veel supporters hebben van meet af aan grote zorgen gehad over de realiteitszin van het stadionplan van Feyenoord City. Sinds de oprichting in 2018 is Stadion op Zuid voor veel bezorgde supporters het platform geweest om zich over het plan te informeren en zich ertegen te verzetten. Onze inzet was om kritisch medestander te zijn om het beste voor de club en Rotterdam te bereiken en een dialoog op inhoud te voeren met beslissers. De Kuip moet je alleen willen verlaten als het Feyenoord echt vooruithelpt. Het stadionplan van de projectorganisatie Feyenoord City heeft de gestelde ambities nooit kunnen waarmaken.

Manifest

Startpunt in 2018 was ons manifest ‘Het beste voor Feyenoord en Rotterdam’. Hierna hebben wij ons gericht op actief verzet in diverse procedures. Betrokken supporters hebben veel tijd gestoken in gesprekken met de club, het bezoeken van informatie-avonden van Feyenoord City, het schrijven van artikelen en waarheidsvinding.

Zienswijzen

Belangrijke momenten bij de gemeente zijn de zienswijzeprocedure en hoorzittingen geweest, waarbij Stadion op Zuid het legioen hielp met naar modelbrieven en acties coördineerde zodat ieder die daartoe behoefte voldoende laagdrempelig zijn beklag kon doen. Ook sprak Stadion op Zuid regelmatig in op het Stadhuis van Rotterdam. Ondanks alle pogingen daartoe is het niet gelukt de coalitie te overtuigen vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen. Na de vaststelling deden wij pogingen de gemeenteraad te wijzen op de mogelijkheid het stadion los te koppelen van de gebiedsontwikkeling, zodat, ongehinderd door voetbalbestuur, in Rotterdam-Zuid zo’n 3.700 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. De betrokken wethouders hebben onze adviezen altijd ontraden aan de gemeenteraad.

Beroepschrift

Dit leidde uiteindelijk tot onze keuze ons aan te sluiten bij Stichting Vrienden van De Kuip en een gezamenlijk beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Raad van State heeft onze advocaat gevraagd onze argumenten te motiveren. Op 26 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Feyenoord City en dit vernietigd.

Samenspel

Wat Stadion op Zuid betreft, zijn Stadion Feijenoord N.V. en gemeente Rotterdam veel te lang doorgegaan met een onhaalbaar plan. Voor veel supporters is de uitspraak van de Raad van State een bitterzoete erkenning dat de financiële uitvoerbaarheid inderdaad niet op orde was. Veel liever hadden zij gezien dat was geluisterd naar goed geïnformeerde supporters die als kritisch medestander het beste voor Feyenoord en Rotterdam willen.

Stadion op Zuid roept alle bestuurders op: durf tegenspraak te organiseren. Een goed samenspel tussen bestuurscultuur en de kennis en kunde van het legioen is essentieel om een gezonde toekomst van Feyenoord te garanderen.