Het verhaal dat aandeelhouders van De Kuip niet mochten lezen

Deze zomer vroeg de hoofdredacteur van Perspectief, het magazine van de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) aan Stadion op Zuid om een verhaal te schrijven over de open brief die Stadion op Zuid eerder dit jaar publiceerde.

Voor Stadion op Zuid schreef Frans Reichardt een artikel waarvoor hij ook Marijke Mulder, woordvoerder Stadion op Zuid, interviewde. Het artikel werd door de hoofdredacteur van Perspectief enthousiast ontvangen. Hij beloofde het integraal te publiceren. Het VASF-bestuur stak daar een stokje voor en verbood publicatie.

Lees hier het verhaal dat aandeelhouders van De Kuip niet mochten lezen:


“Zo kan het niet langer!”

Stadion op Zuid vraagt in open brief te stoppen met stadionplan

Onder de kop ‘Zo kan het niet langer’ heeft Stadion op Zuid een open brief gepubliceerd waarin het de directie, de Raad van Commissarissen en STICO (Stichting Continuïteit Feyenoord) van betaald-voetbalorganisatie Feyenoord Rotterdam N.V. oproept verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het stadionplan van Feyenoord City. Supporters kunnen de open brief online ondertekenen op stadionopzuid.nl. Al meer dan duizend supporters maakten van die mogelijkheid gebruik.
Stadion op Zuid is het platform dat fungeert als denktank, spreekbuis en archief voor Feyenoord-supporters die bezorgd zijn over de gevolgen van het stadionplan van Feyenoord City voor voetbalclub Feyenoord en zijn supporters.

Financieel

In de open brief voert Stadion op Zuid verscheidene argumenten aan om te stoppen met het stadionplan. Zo wijst het op de financiële positie van Feyenoord. Feyenoord is “financieel uitgehold” en heeft nauwelijks nog eigen vermogen. Bij supporters en sponsors wordt gebedeld om geld en deze zomer was Feyenoord gedwongen spelers te verkopen of transfervrij te laten gaan om de salarislasten te verlagen en te overleven.

Sportief

Stadion op Zuid wijst ook op de sportieve neergang in de afgelopen jaren. Feyenoord heeft clubs als AZ en Vitesse, clubs met een veel lagere begroting, een veel kleiner stadion en een veel kleiner supporterslegioen dan Feyenoord, voor moeten laten gaan. De stadionclub heeft zich met pijn en moeite gekwalificeerd voor de Conference League, waar zij naast de miljoenen grijpt die worden verdeeld in de Europa League en de Champions League. Naar verwachting zal de achterstand op de concurrentie in de komende jaren eerder groter dan kleiner worden.

Focus

In de open brief verwijt Stadion op Zuid de clubleiding zich al jaren te focussen op vastgoed in plaats van op voetbal. “U wilt een van de duurste stadions in Europa laten bouwen en ziet dit als heilige graal. Ten onrechte, want niet een stadion, maar sportieve prestaties, Champions League voetbal en transfers brengen bij de club sneller en meer geld in het laatje”, aldus Stadion op Zuid.

Businesscase

Stadion op Zuid neemt het de clubleiding kwalijk dat zij onlangs heeft ingestemd met een businesscase voor een nieuw stadion die niet voldoet aan de eisen die de club zelf heeft gesteld en die overduidelijk niet het beste is voor Feyenoord. Die businesscase biedt geen uitzicht op een vergoeding die de club structureel gaat helpen het gat met de concurrenten te dichten, laat staan concurrenten voorbij te gaan. “Zelfs in het worst-case scenario zijn de aannames veel te rooskleurig. Als het tegenzit, gaat de club er op achteruit ten opzichte van de huidige inkomsten”, schrijft Stadion op Zuid in de open brief.

Financiering

“Het stadionplan van Feyenoord City rammelt aan alle kanten”, stelt Stadion op Zuid. “De financiering is niet rond, de prijzen van toegangskaarten en consumpties worden angstvallig geheim gehouden en alles wijst erop dat die stevig zullen stijgen, de bouwsom is niet gegarandeerd met kans op verdere uitkleding van het ontwerp, de gekozen locatie en slechte bereikbaarheid hebben grote gevolgen voor de reistijd voor supporters van buiten Rotterdam, de noodzakelijke grondverwervingen zijn niet rond en extra kosten met bijbehorende risico’s worden angstvallig buiten beeld gehouden”.

Draagvlak

Stadion op Zuid is bezorgd over het gebrek aan draagvlak voor het stadionplan van Feyenoord City. Supporters keren zich er in toenemende mate van af. Bij de gemeente meldden zich eerder dit jaar meer dan zeshonderd supporters met de wens in te spreken tegen het plan. De gemeente is overdonderd door de tsunami aan aanmeldingen van insprekers. Uiteindelijk bood zij slechts 60 van hen daadwerkelijk de mogelijkheid ten overstaan van de gemeenteraad hun stem te laten horen. De overgrote meerderheid van hen (59 van de 60) bleek tegen bouw van een nieuw stadion. Officiële Feyenoord-supportersvereniging De Feijenoorder is een van de partijen die ‘nee’ zegt tegen het stadionplan, omdat dat ook volgens haar niet het beste is voor Feyenoord.

Focus op voetbal

“Zo kan het niet langer”, concludeert Stadion op Zuid. “Als u zo doorgaat, maakt u alles wat Feyenoord zo’n unieke club maakt, kapot. Dit mag niet gebeuren. Het moet anders. En snel. Het is de hoogste tijd dat u uw verantwoordelijkheid neemt. Focus op voetbal. Op het scouten van talenten. Op het opleiden van getalenteerde voetballers. Op het beter maken van spelers en het creëren van waarde. Kortom: investeer in benen in plaats van stenen.”

Animo

Onlangs verscheen op Rijnmond een bericht dat de animo onder supporters om de open brief te ondertekenen, tegenviel. Perspectief vroeg Stadion op Zuid om een reactie. Marijke Mulder (Stadion op Zuid): “Op het moment dat Rijnmond berichtte over de open brief, hadden enkele honderden supporters de open brief ondertekend. Na het bericht van Rijnmond bereikten ons signalen van veel supporters die de open brief hadden gemist. Binnen enkele dagen verdubbelde het aantal ondertekenaars. Inmiddels hebben meer dan duizend supporters de open brief ondertekend. Dat aantal van duizend ondertekenaars was onze doelstelling, dus dat doel is bereikt. Wie weet worden het er de komende maanden nog meer.”


Marijke Mulder (Stadion op Zuid): “Wij willen Feyenoord behoeden voor een historische blunder.” Foto: Iris Valentina

Antwoord

Heeft Feyenoord zélf al gereageerd op de open brief? “Jammer genoeg niet”, zegt Mulder. ”Wij hebben deze open brief geschreven met de beste bedoelingen. Wij zijn een platform van en voor bezorgde supporters. Wij willen het beste voor Feyenoord. Het stadionplan van Feyenoord City is dat niet. Het is een luchtkasteel dat wordt gebouwd op drijfzand. Het dient enkel de belangen van een groepje megalomane politici en bouwers die zich willen verrijken. Feyenoord schiet er niks mee op en de supporters evenmin. Wij willen Feyenoord behoeden voor een historische blunder.”

Onderteken de open brief

Stadion op Zuid roept alle Feyenoord-supporters op zich te laten horen voordat het te laat is. Dat kan door de open brief te ondertekenen. Ga naar stadionopzuid.nl en klik op het bericht over de open brief. Onderaan de open brief kun je deze ondertekenen. Hierna ontvang je een e-mail om je ondertekening te bevestigen.

Stadion op Zuid

Stadion op Zuid is een initiatief van bezorgde Feyenoord-supporters die kritisch kijken naar het stadionplan van Feyenoord City. Begin 2018 publiceerde Stadion op Zuid het manifest ‘Het Beste voor Feyenoord & Rotterdam’ waarin zij uitdrukking geven aan hun zorgen. Dit manifest vind je op stadionopzuid.nl. Stadion op Zuid roept direct betrokkenen bij club en gemeente op hun verantwoordelijkheid te nemen: “Feyenoord verdient het beste plan, realistisch en goed onderbouwd met breed draagvlak binnen het Legioen. En De Kuip met z’n unieke sfeer geef je niet zomaar op. Dat doe je alleen als nieuw echt beter is.”


Lees hier de OPEN BRIEF AAN FEYENOORD ROTTERDAM van Stadion op Zuid