17-02-2018

Datum publicatie 22-04-2014
TNO briefrapport onderhoudstoestand De Kuip

Datum publicatie 23-01-2018
Participatiemomenten Feyenoord City

Datum publicatie 11-11-2016
Bijlagenboek Feyenoord City (Openbaar)

Datum publicatie 24-11-2016
Advies staatssteun Feyenoord City

Datum publicatie 28-11-2016
16bb10035 Brief van Evides Waterbedrijf NV over Waterleidingen Feyenoord City

Datum publicatie 30-11-2016
16bb9180 Haalbaarheidsstudie Feyenoord City en mobiliteitsplan Feyenoord City

Datum publicatie 14-12-2016
16bb10582 Wethoudersbrief over bijlagen haalbaarsheidsstudie Feyenoord City

Datum publicatie 23-12-2016
16bb10800 Wethoudersbrief Visser over second opinion Feyenoord City openbare versie

Datum publicatie 12-01-2017
17bb163 Wethoudersbrief Visser over Openbare stukken bij plannen Feyenoord City

Datum publicatie 19-01-2017
Hypercube Validatie Commerciële ambities FC

Datum publicatie 25-01-2017
17bb209 Beantwoording vragen Van der Velden over MKBA Feyenoord City

Datum publicatie 26-01-2017
17bb496 Afdoeningsvoorstel wethouder Schneider over Waterleidingen Feyenoord City toezegging 16bb10049

Datum publicatie 03-02-2017
17bb910 Wethoudersbrief Visser over aanvullende informatie Feyenoord City en afdoening toezegging 16bb9165

Datum publicatie 07-02-2017
17bb738 Beantwoording vragen Wilson over openstaande lening Stadion Feijenoord

Datum publicatie 09-02-2017
17bb1073 Burgerbrief over Europese aanbestedingsprojecten Rotterdam Zuid / Veiligheid en stadsontwikkeling Criteria – koppeling Stadsontwikkeling Zuid met Feyenoord City

Datum publicatie 14-03-2017
17bb2125 Raadsvoorstel over Gemeentelijke positie t.a.v. betrokkenheid Feyenoord City

Datum publicatie 29-03-2017
17bb2638 Beantwoording vragen Van der Velden over de mer-plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde

Datum publicatie 30-03-2017
17bb2851 Brief van Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV) inzake SWV-visie op Feyenoord City

Datum publicatie 04-04-2017
17bb3016 Collegebrief over Mobiliteit Feyenoord City

17bb3022 Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City

17bb2120 Gemeentelijke position paper Feyenoord City

Datum publicatie 13-04-2017
17bb3280 Burgerbrief inzake betoog tijdens vergadering cie. BWB aangaande Feyenoord City benchmark

Datum publicatie 21-04-2017
Validatie intergraal spelersbudget management samenvatting

Datum publicatie 26-04-2017
17bb3726 Afdoeningsvoorstel wethouder Visser toezeggingen 17bb3386 over mobiliteits- maatregelen, 17bb3387 grondaankoop en staatssteun en 17bb3388 reactie op benchmarks inspreker Feyenoord City

17bb3727 Brief Feyenoord City over Validatieonderzoek Hypercube spelersbudget Feyenoord City

Datum publicatie 09-05-2017
17bb3770 Collegebrief over de stand van zaken van de onderhandelingen met de banken over Stadion Feyenoord City ter afdoening van toezegging 17bb2958

Datum publicatie 12-05-2017
17bb3022 Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City

Datum publicatie 30-06-2017
17bb5817 Voorstel tot aanwijzing van het project Feyenoord City als risicovol project

Datum publicatie 13-07-2017
17bb6398 Tussenbericht toezeggingen wethouder Visser over de Stand van zaken Feyenoord City 17bb4270 en de Rapportage position paper Feyenoord City 17bb4272

Datum publicatie 14-07-2017
17bb6436 Brief van Vereniging Eigen Huis over participatie project Feyenoord City

Datum publicatie 15-09-2017
17bb7525 Tussenbericht motie Wilson en Knieriem over Hand in hand, clusters 17bb4111 (Feyenoord City)

Datum publicatie 27-09-2017
17bb7618 Beantwoording vragen Verheij over Voortgang Feyenoord City

Datum publicatie 13-12-2017
17bb10444 Tussenbericht moties en een toezegging over Feyenoord City 17bb3470, 17bb4121, 17bb4117, 17bb4128, 17bb4135

Datum publicatie 14-12-2017
17bb10257 Raadsvoorstel over vaststellen Gebiedsvisie Stadionpark nemen coordinatiebesluit en voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City

Datum publicatie 15-12-2017
17bb10770 Tussenbericht toezegging 17bb4271 wethouder Simons over rangeerterrein Feyenoord City

Datum publicatie 11-01-2018
17bb10294 Aanbiedingsbrief Basisrapportage Feyenoord City

Datum publicatie 16-01-2018
18bb387 Beantwoording schriftelijke vragen Verveen over Kat in de Sach? Feyenoord City

Datum publicatie 29-01-2018
Presentatie Feyenoord City VNO NCW

Datum publicatie 30-01-2018
18bb901 Beantwoording vragen Van der Lee over Locatiekeuze Veranda West en MER 2009 inzake Feyenoord City

Datum publicatie 20-02-2018
18bb1480 Beantwoording vragen Wilson over alcohol in de Kuip en Feyenoord City

Datum publicatie 23-02-2018
18bb1501 Collegebrief over stand van zaken Feyenoord City

Datum publicatie 06-03-2018
18bb2129 Beantwoording schriftelijke vragen over invloed krediet Goldman Sachs op positie gemeente Rotterdam

18bb2193 Actualiteit rondom Feyenoord City

Datum publicatie 23-03-2018
18bb2565 Tussenbericht toezegging wethouder Visser over Feyenoord City, overeenkomst achtergestelde lening

Datum publicatie 29-03-2018
18bb2664 Schriftelijke vragen over Renovatie van De Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

Datum publicatie 04-04-2018
18bb2598 Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City

18bb2626 Mobiliteitscontract Feyenoord City

Datum publicatie 13-04-2018
18bb2962 Brief van Stadsinitiatief Rotterdam inzake mobiliteitsplan- en contract Feyenoord City

Datum publicatie 18-04-2018
18bb3014 Tussenbericht vragen Van der Velden over Renovatie van de Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

Datum publicatie 26-04-2018
18bb3154 Collegebrief over Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

Datum publicatie 01-05-2018
18bb3478 Ontwikkelingen rond Sociaal Economisch Programma (SEP) Feyenoord City

Datum publicatie 08-05-2018
Presentatie introductie tender Feyenoord City

Datum publicatie 16-05-2018
18bb3742 Brief van Team Stadion op Zuid over mobiliteitsplan en mobiliteitscontract Feyenoord City

Datum publicatie 18-05-2018
18bb3487 Collegebrief over afspraken met Stadion Feijenoord over de omgang met commercieel gevoelige informatie aangaande Feyenoord City

18bb3900 Brief van Stichting Bewonersbelangen 010 de Veranda over Feyenoord City en de Veranda

Datum publicatie 23-05-2018
18bb3854 Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City 17bb4124

Datum publicatie 06-06-2018
18bb4227 Collegebrief over nota van beantwoording naar aanleiding van adviezen en zienswijzen over het startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) Feyenoord City

18bb4168 Collegebrief over Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

18bb4132 Beantwoording vragen Vreugdenhil over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City

18bb4228 Beantwoording vragen Van der Velden over renovatie van De Kuip in milieueffectenrapport Feyenoord City

Datum publicatie 18-06-2018
18bb4884 Brief van supportersvereniging De Feijenoorder over Rapport over stadionplan Feyenoord City

18bb4895 Brief van Universiteit van Twente over rapport Feyenoord City

Datum publicatie 20-06-2018
18bb4616 Afdoeningsvoorstel motie-Peksert e.a. over Feyenoord City InterCity 17bb4120

Datum publicatie 26-06-2018
18bb5089 Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City 17bb4124

18bb5324 Commissieadvies RO moties 09gr1421, 09gr1422, 09gr1423, 09gr1432, 17bb4118 en 17bb4135 over Stadion Feyenoord en Stadionpark

Datum publicatie 03-07-2018
18bb5407 Tussenbericht diverse moties over Feyenoord City en toezegging 17bb4271 Uitvoeren scan rangeerterrein Feyenoord

Datum publicatie 04-07-2018
18bb5282 Collegebrief over instellen Welstandskamer Feyenoord City en aanwijzing Feyenoord City als Toekomstig ontwikkelingsgebied

Datum publicatie 06-07-2018
18bb5756 Wethoudersbrief Visser over selectie beoogd ontwikkelconsortium voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Datum publicatie 11-07-2018
18bb5658 Collegebrief over afdoening toezeggingen wethouder inzake Feyenoord City 18bb1136 en 18bb2268

Datum publicatie 24-08-2018
18bb6401 Wethoudersbrief over Voortgang Stadion Feijenoord

Datum publicatie 04-09-2018
18bb6550 Wethoudersbrief Visser over reactie op rapport Het Maasstadion van Feyenoord

18bb6425 Beantwoording vragen Van der Velden over hogere financieringslasten Feyenoord City 18bb5578

Datum publicatie 17-09-2018
Actieplan Mobiliteit 2018

Datum publicatie 31-10-2018
18bb8785 Collegebrief over contractvorming gebiedsontwikkeling Feyenoord City

18bb8786 Collegebrief over gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Datum publicatie 06-11-2018
18bb8835 Collegebrief over 2e voortgangsrapportage Feyenoord City

Communicatiedashboard april – oktober 2018

Participatiedashboard Q3 2018

Datum publicatie 14-11-2018
18bb9046 Beantwoording vragen Van der Velden over gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook zonder

18bb9006 Afdoeningsvoorstel motie Verheij en Bruijn over prioriteit Feyenoord City 17bb4124

Datum publicatie 19-11-2018
18bb9747 Brief van Stadion op Zuid over voortgangsrapportage van Feyenoord City

Datum publicatie 21-11-2018
18bb9877 Tussenbericht toezegging wethouder Visser over response op de enquete onder seizoenkaarthouders van Feyenoord 18bb5204

Datum publicatie 22-11-2018
18bb9923 Tussenbericht toezegging wethouder De Langen over Sociaal Economisch Programma Feyenoord

Laatste update: 22-11-2018

AANGENOMEN MOTIES

Datum vergadering 11-05-2017
17bb4107 Meer geld op het veld

17bb4110 Gecoördineerd programma sportparticipatie

17bb4111 Hand in Hand, clusters

17bb4112 Zekerheid standplaatshouders

17bb4114 Maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers

17bb4115 Wederzijds profijt omliggende wijken

17bb4116 Feyenoord City Aanwijzing Risicovol Project

17bb4117 Beng! Vol energie, maar dan neutraal

17bb4118 Park & Sail

17bb4120 Feyenoord City InterCity

17bb4121 Fiets ‘m erin

17bb4122 Sportparticipatie

17bb4123 Feyenoord City OnderWijzer

17bb4124 Prioriteit Feyenoord City

17bb4125 Verbind Feyenoord City met Zuid

17bb4126 Hand in hand met de metro

17bb4127 Structureel hoeft niet

17bb4128 Circulair slopen

17bb4129 Borg de Maatschappelijke beloftes

17bb4130 P+R Feyenoord City

17bb4131 Groen- en speelgarantie

17bb4132 Veranda

17bb4133 Beperk bouwoverlast Veranda

17bb4134 Communiceren kun je leren

17bb4135 Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt

17bb4136 Natuurlijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion

Laatste update: 11-05-2017

AANGENOMEN AMENDEMENTEN

Datum vergadering 11-05-2017
17bb4137 Plus parkeren

17bb4138 Aanbesteden inkleden

17bb4139 Voorwaardelijk betekent voorwaardelijk

17bb4140 Exit strategie

17bb4141 Duurzaam en volwaardig werk

Laatste update: 11-05-2017